Een kans! De bibliotheek in het voormalige V&D-pand

Door Marc Newsome op 13 oktober 2021

Gisteren werd bekend dat het voormalige V&D-pand van eigenaar is gewisseld. Een geweldige nieuwe kans om te bekijken hoe we het pand een nieuwe, bruisende invulling kunnen geven. Met de bibliotheek (BplusC) als kloppend hart daarvan. Samen met de SP stelden we daar schriftelijke vragen over.

De bibliotheek is een basisvoorziening voor Leidenaren: een ontmoetingsplek voor de stad, een plek waar we kinderen leren lezen en ons belangrijkste wapen tegen laaggeletterdheid. De huidige centrale bibliotheekvestiging aan de Nieuwsstraat is verouderd en daarom doet de gemeente Leiden momenteel onderzoek naar ofwel renovatie van de huidige vestiging ofwel herhuisvesting op een andere locatie in het centrum.

PvdA en SP zouden het geweldig vinden als de bibliotheek een nieuw onderkomen kan vinden in het voormalige V&D-pand, samen met retail en andere invullingen. Zo zorgen we niet alleen voor een beter gehuisveste en modernere bibliotheek. Het is ook een geweldige kans om het grotendeels leegstaande V&D-pand nieuw leven in te blazen. Op die manier ontstaat een bruisende plek, middenin onze binnenstad, die veel Leidenaren zullen gaan bezoeken.

Gisteren onthulde omroep Sleutelstad dat het voormalige V&D-pand onlangs van eigenaar is gewisseld. Het pand is, volgens de omroep, nu in handen van onder andere een Leidse ondernemer. Daarmee ontstaat een hernieuwde kans om serieus de optie van een bibliotheek als kloppend hart van een vernieuwde en bruisende invulling van het V&D-pand te onderzoeken.

Samen met de SP stelden we daar schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp. Dit zijn de vragen die we ingestuurd hebben:

  • Bent u bekend met het artikel van omroep Sleutelstad dat het V&D-pand van eigenaar is gewisseld en kunt u het nieuws bevestigen?
  • Bent u het met de PvdA en SP eens dat het herhuisvesten van de bibliotheek in het voormalige V&D-pand een geweldige kans is, omdat er een nieuwe, bruisende plek middenin onze binnenstad ontstaat met de bibliotheek als kloppend hart daarvan?
  • Bent u bereid in contact te treden met de nieuwe eigenaar van het V&D-pand om te kijken of de herhuisvesting van BplusC, samen met andere functies, een reële optie kan worden?
  • Kunt u in de ruimtelijk-economische verkenning naar mogelijke huisvestingsopties van de bibliotheek in de binnenstad reflecteren op de voor- en nadelen van het huisvesten van de bibliotheek in het voormalig V&D-pand, als onderdeel van een nieuwe, bruisende invulling van het gebouw? Bent u bereid om ook de meer onconventionele methoden om dit te realiseren te onderzoeken?
  • Kunt u aangeven welke kaders en randvoorwaarden er voor nodig zijn om dit te realiseren?
  • Stadslab presenteerde eerder een plan voor het voormalige V&D-pand onder de noemer ‘Voor en door Leiden’. Bent u bereid om verdere gesprekken met Stadslab over hun ideeën te voeren en te kijken hoe hun pamflet ‘Voor en door Leiden’ te combineren is met de herhuisvesting van de bibliotheek in het voormalige V&D-pand?

Kijk voor meer informatie op: https://sleutelstad.nl/2021/10/12/voormalige-pand-vd-komt-in-leidse-handen/ en https://stadslableiden.nl/2021/05/voor-en-door-leiden-in-het-nieuws/

Foto: omroep Sleutelstad

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome en ik ben fractievoorzitter van de Leidse Partij van de Arbeid. Ik ben trots op onze stad en lever er met plezier een bijdrage aan. In de gemeenteraad zorgde ik ervoor dat de uit-agenda verbeterd werd, kwam ik op voor LHBTI+ -rechten en repareerde ik de ongelijke vergoeding van MBO-stagiairs bij de gemeente. Nu

Meer over Marc Newsome