Door Elwin Wolters op 7 mei 2020

Een vangnet voor iedereen

Lege terrassen op de Nieuwe Rijn, geen concerten in de Stadsschouwburg en Trix die alleen in Naturalis staat. Door de Corona-crisis zijn cafés, restaurants en musea  dicht en zit het barpersoneel, de koks en rondleiders van de musea thuis. Zonder werk en vaak ook zonder inkomen om de boodschappen of huur van te kunnen betalen. De PvdA en SP willen dat deze mensen ondersteuning krijgen. Daarom roepen de PvdA en SP het college op tijdelijk minder strenge regels te hanteren bij het toekennen van een bijstandsuitkering. Zo kan je zeker zijn van een vangnet met een inkomen.

Deze crisis kon niemand voorzien. Ondanks ruime subsidies vanuit de landelijke overheid om werknemers in dienst te houden en de tegemoetkoming voor zelfstandigen is het aantal bijstandsaanvragen in Leiden de afgelopen tijd verdubbeld en voor jongeren zelfs verdrievoudigd. En dit zijn de mensen voor wie er een vangnet is. Dat is enorm zorgwekkend.

Als je je baan kwijtraakt, wil je worden geholpen. We moeten hen dus niet aan hun lot overlaten. Juist nu moeten we als sociale stad klaar staan voor al die mensen die hun baan en inkomen hebben verloren. Zij hebben hulp nodig om de boodschappen te betalen en uit de schulden te blijven. Velen van hen hebben vaak geen vangnet, maar wel een klein beetje spaargeld of wonen samen met vrienden en vallen daardoor buiten alle regelingen.

De PvdA en SP vrezen dat als we nu niet ingrijpen vele mensen nog dieper in de problemen raken. Te denken valt aan armoede en schulden. De PvdA en SP willen dat als je je baan kwijtraakt, je zeker moet kunnen zijn van een goed vangnet.

Daarom vragen wij het college om tijdelijk de strenge eisen in de Participatiewet op te schorten en studenten (MBO, HBO en universitair) die nu niet meer rond kunnen komen te helpen. Juist in deze crisis moeten we naar elkaar omzien en elkaar steunen. Dat is van groot belang.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Klever (PvdA) en Van Halm (SP) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Kan het college inzicht geven in het aantal bijstandsaanvragen, gespecificeerd per leeftijdscohort, en hoeveel daarvan zijn afgekeurd en met welke reden?
  2. Is het college het met de PvdA en SP eens dat een zo kort mogelijke duur in de bijstand het beste is voor mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt?
  3. Is het college om die reden ook bereid om intensievere begeleiding aan te bieden aan mensen die nu in de bijstand belanden? Zo ja, welke mogelijke maatregelen is het college bereid om hierbij te nemen?
  4. Ziet het college net, zoals de PvdA en SP, het risico dat doordat mensen plotseling hun baan kwijtraken in de schulden kunnen vervallen? Is het college bereid om de bestaande instrumenten van de gemeente Leiden, zoals vroegsignalering en snelle hulp bij schuld, intensiever in te zetten?
  5. Ziet het college ook het risico dat mensen vanwege de strenge eisen in de Participatiewet tussen wal en het schip kunnen vallen en daardoor geen inkomen meer hebben voor bijvoorbeeld de huur en de boodschappen?
  6. Is het college daarom bereid om de kostendelersnorm, de vermogenstoets en partnertoets, net zoals bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), tijdelijk op te schorten? Zo ja, is het college dan ook bereid om deze versoepelde regels duidelijk en overzichtelijk kenbaar te maken aan bijstandsgerechtigden?

Extra aandacht vragen de PvdA en SP voor studenten en net-afgestudeerden die door de Corona-crisis hun flexbaan zijn verloren, geen recht hebben op bijstand, maar nog steeds de huur en boodschappen moeten betalen.

  1. Maakt het college zich, net als de PvdA en SP, ook grote zorgen over de inkomenspositie van studenten nu veel van hun banen, zoals in de horeca en bij musea, zijn stopgezet? Is het college bereid om, ondanks dat studenten uitgesloten zijn van de bijstand, te bekijken hoe studenten die nu niet meer kunnen rondkomen toch te ondersteunen?
  2. Is het college het met de PvdA en SP eens dat de verplichte zoektermijn naar werk of school jongeren in grote problemen brengt omdat zij dan een maand lang geen inkomen hebben? Zo ja, is het college daarom bereid om deze belemmerende maatregel tijdelijk op te schorten, hetgeen ook door de landelijke overheid is toegestaan (1)?
  3. Is het college verder bereid om met het MBO Rijnland, de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden in gesprek te gaan om studenten die het, vanwege de Corona-crisis, financieel niet redden te ondersteunen? Is het college dan ook bereid het noodfonds van de Universiteit Maastricht (2) bij hen onder de aandacht te brengen?
Elwin Wolters

Elwin Wolters

Nadat ik in 2003 in Leiden aankwam, was ik meteen verkocht. Nu meer dan 15 jaar later, kan ik nog steeds zeggen dat Leiden een fantastische stad is. Een stad waar van alles te doen is, maar niet zo groot is dat je in de drukte verdwijnt. En Leiden is ook een sociale stad, waar we naar elkaar omkijken en

Meer over Elwin Wolters