Geen aanbesteding Leids muziekonderwijs

Door Marc Newsome op 21 maart 2021

De voorgenomen aanbesteding op het Leids muziek- en cultuurparticipatie gaat niet door. Dat maakte de gemeente afgelopen week bekend. Goed nieuws, wat ons betreft! Tegelijkertijd zijn we er nog niet: er is nog veel werk te doen om te zorgen dat we de beste bibliotheek én het beste cultuuronderwijs in onze stad hebben.

We schreven het al eerder: alle Leidse kinderen en jongeren, van Professorenbuurt tot de Kooi en van Stevenshof tot Merenwijk, moeten in aanraking met cultuur kunnen komen. Dat is belangrijk omdat we willen dat alle kinderen kunnen opgroeien met kunst en cultuur. Iedereen moet kennis kunnen maken met muziek en andere cultuuruitingen.

En hoewel veel goed gaat, zien we ook dat dingen beter kunnen. Daarom moet het gesprek tussen BplusC en de gemeente Leiden over verbetering en vernieuwing gevoerd moeten blijven worden.

Zorgen over de voorgenomen aanbesteding
Samen met GroenLinks en CDA stelde ik schriftelijke vragen over de aanbesteding. Veel in de plannen was namelijk onduidelijk en we maakten ons zorgen over de keuze voor aanbesteden: een paardenmiddel, noemde ik dat bij omroep Sleutelstad.

Zo wisten we niet goed welke verbetering het College nu precies wilde bereiken met de voorgenomen aanbesteding. En hoe zou de gemeente borgen dat tijdens en na de aanbesteding het aanbod niet verslechtert of verschraalt?

Iets anders dat onduidelijk was: wat zou er gebeuren met de werknemers van BplusC, die nu de muziek- en cultuurlessen geven, als het College tot aanbesteding zou overgaan. Hoe voorkomt het College dat muziekdocenten hun baan of contractuele afspraken kwijtraken? Komen er niet meer zelfstandige schijnconstructies? Met het antwoord op de schriftelijke vragen wilden we alle informatie op tafel krijgen. Zo konden we een afweging maken over de voorgenomen aanbesteding.

Naast de schriftelijke vragen hadden CDA en SP voorgesteld om in de gemeenteraad te discussiëren over het nut van de aanbesteding. Die discussie over de aanbesteding wordt nu niet meer gevoerd in de gemeenteraad – het College heeft het voorstel immers van tafel gehaald. Het antwoord op de schriftelijke vragen moet nog wel komen.

Hoe nu verder?
In het antwoord op de schriftelijke vragen wordt (hopelijk) duidelijk hoe de gemeente gaat zorgen voor de beste bibliotheek én het beste cultuuronderwijs in de stad. Dat doet de gemeente in samenwerking met BplusC. Door afspraken te maken over wat BplusC wel en niet doet. En door een oplossing te verzorgen voor de huisvesting. BplusC betaalt veel aan de gebouwen waarin ze zitten en heeft daardoor minder financiële ruimte om aan inhoud en programmering te besteden. Samen werken gemeente en BplusC dan aan een betere bibliotheek, beter muziekonderwijs en een beter cultuuraanbod.

Onderstaande punten zal ik extra goed in de gaten houden:

  • De bibliotheek moet (verder) vernieuwen en betere huisvesting krijgen. Met een beter gebouw en frissere uitstraling is de bibliotheek nog meer van deze tijd. Een ontmoetingsplaats voor de stad en een plek waar iedereen die dat wilt leert lezen en schrijven of met plezier naar toe gaat om boeken te lenen of van debat, cursussen of gesprekken te genieten.
  • Een langgekoesterde wens van de Partij van de Arbeid is dat de bibliotheek niet alleen in het centrum en een paar wijken is gevestigd, maar overal in Leiden geworteld is. Iedere Leidenaar moet op korte afstand van haar of zijn huis een bibliotheek kunnen vinden. De (buurt)bieb is een huiskamer van de buurt en een plek waar mensen laagdrempelig in aanraking met cultuur kunnen komen.
  • We moeten zorgen voor een modern muziek- en cursussenaanbod, passend bij deze tijd, voor alle kinderen en jongeren in de stad. Dat betekent dat kinderen iets kunnen leren over klassieke muziek, maar ook over rap of streetdance, bijvoorbeeld. Alle kinderen en jongeren in Leiden moeten daarmee in aanraking kunnen komen. Kinderen met ouders met een krappe beurs moeten een beroep kunnen doen op het Jeugdcultuurfonds, die dan meebetaalt aan de cursussen.
Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome, woordvoerder cultuur en bereikbaarheid voor de PvdA Leiden.  Als Leidenaar ben ik er trots op dat we samen bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. In Leiden kijken we naar elkaar om, ook als het even wat minder gaat.  De coronacrisis laat zien hoe belangrijk dat is. Er

Meer over Marc Newsome