Door Bestuur op 9 maart 2020

Leiden bereid vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen

Afgelopen week besloot ons college van burgemeester en wethouders om vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden op te vangen. Hoeveel kinderen naar Leiden komen is nog niet bekend, maar gedacht wordt aan 25 jongeren. 

Dat besluit is genomen omdat we vinden dat kinderen een veilige plek verdienen om op te groeien. De situatie waarin ze nu zitten is vreselijk. Leiden altijd een stad van vluchtelingen geweest en kan op deze manier iets voor de kinderen betekenen. Binnenkort wordt meer bekend over waar de kinderen precies worden opgevangen en hoe een en ander in de praktijk zal worden georganiseerd.

Foto: AFP

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur