Leiden in 2050: fijn wonen in klimaatbestendige en biodiverse wijken

Door Abdelhaq Jermoumi op 10 mei 2020

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we belangrijke stappen genomen om de stad verder te vergroenen en meer bestand te maken tegen de veranderingen van het klimaat. We zullen meer te maken krijgen met perioden van langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om Leiden leefbaar en aantrekkelijk te houden moet onze stad zich daarom aanpassen aan deze veranderingen.

Het vergroenen van de stad was een belangrijk thema in ons verkiezingsprogramma, maar ook in het
coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’. De plannen, projecten en ambities zijn door het college samengevoegd in een uitvoeringsprogramma waarin staat hoe we het gaan doen en met welke partners dit gedaan moet worden. Een ding is duidelijk, de Gemeente kan dit niet alleen.

Mijn inzet tijdens de raadsvergadering was om ook huurders mee te laten profiteren van de vele
projecten en inspanningen die gepland staan om de stad te vergroenen en biodiverser te maken.

Woningbouwcorporaties zoals de Sleutels, Portaal en Ons Doel hebben veel huizen die ze verhuren in de stad en kunnen samen met hun bewoners samenwerken om de wijken prettiger en fijner te maken om te
wonen. Hoe mooi zou het zijn om hun prioriteiten en plannen te koppelen aan onze plannen? Ons voorstel om dit voor elkaar te krijgen kreeg brede steun in de raad.

Aanplant van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het klimaatbestendig en biodiverser maken van de wijken. Samen met Groen Links dienden wij een voorstel in om naar het voorbeeld van het Amsterdams project ‘bomen in Amsterdam, een Leidse variant van ‘bomen in Leiden’ uit te werken en hierdoor grote stappen te maken in de aanplant van nieuwe bomen. Helaas haalde dit voorstel het op het nippertje net niet. Dit vonden wij erg jammer. Desondanks blijven we positief doorgaan en zoeken naar manieren om de stad verder te vergroenen.

Dit plan is er gekomen door samenwerking en inbreng van vele partijen en organisaties. De stadsecoloog heeft hier een grote rol in gespeeld, maar grote dank gaat ook uit naar de Bomenbond en de Leidse milieuraad die ons van goede adviezen blijven voorzien.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi