Meer aandacht voor betaalbaarheid duurzaamheidsmaatregelen

Door Arjen Liemburg op 21 februari 2020

‘Leiden maken we samen groener’. Met die ambitie gingen we de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in. Met dat ‘samen’ bedoelen we natuurlijk dat iedereen een steentje bij moet dragen aan het duurzamer maken van de stad. 

Maar meer nog bedoelen we daarmee dat iedereen ook mee moet kunnen doen. Want wie nu soms al de eindjes aan elkaar moet knopen zit niet te wachten op nieuwe kosten. De onzekerheid over de betaalbaarheid  van duurzame maatregelen wegnemen is dan ook een grote opdracht voor de gemeente.

Wat de fractie betreft houdt de gemeente zich nu nog te weinig met betaalbaarheid van duurzaamheid bezig. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Leiden een regeling in het leven geroepen die het voor huiseigenaren mogelijk maakt om geld te lenen om duurzaamheidsmaatregelen te betalen. Afgelopen donderdag sprak de Leidse gemeenteraad over een voorstel om bijna een miljoen extra beschikbaar te stellen voor dit fonds.

Slechts een selecte groep Leidenaren profiteert van dit fonds. Ook is onduidelijk of het fonds wel echt tot meer duurzaamheidsmaatregelen leidt.  Daarom heeft de PvdA tegen dit voorstel gestemd. De fractie had graag gezien dat de wethouder breder had gekeken hoe het nu beschikbare geld het beste ingezet kon worden om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen in de energietransitie. Wij kijken hoe we later dit jaar met concrete voorstellen kunnen komen om hiervoor te zorgen.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg