Over het muziekonderwijs en cultuur voor kinderen en jongeren

Door Marc Newsome op 15 februari 2021

Vandaag stelde ik samen met het CDA en GroenLinks schriftelijke vragen over de op handen zijnde veranderingen bij BplusC. Op die manier krijgen we meer informatie over wat er speelt en kunnen we toetsen of de koers die de gemeente volgt ook onze koers is. 

Wat is er aan de hand?

Een paar weken geleden liet de gemeente Leiden weten dat er veranderingen nodig zijn bij BplusC. Daarom is het College van plan het muziekonderwijs en cultuurcursussenaanbod aan te besteden. De bibliotheekfunctie van BplusC staat niet ter discussie. Met dit voornemen wil het College het muziekonderwijs en cultuurcursussenaanbod beter maken. Tegelijkertijd roepen de plannen ook ontzettend veel vragen op.

Waar staat de PvdA voor?

De Partij van de Arbeid is duidelijk: we willen de beste bibliotheek én het beste cultuuronderwijs in onze stad. Alle Leidse kinderen en jongeren – van Professorenbuurt tot de Kooi en van Stevenshof tot Merenwijk – moeten in aanraking met cultuur kunnen komen. Zo is een langgekoesterde wens bijvoorbeeld dat de bibliotheek niet alleen in het centrum is gevestigd, maar ook in meer Leidse wijken.

Dat is belangrijk omdat we willen dat álle Leidse kinderen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een muziekinstrument te leren bespelen of kennis te maken met allerlei verschillende cultuuruitingen. En hoewel veel goed gaat, zien we ook dingen die beter kunnen. Daarom zijn de gemeente Leiden en BplusC al jarenlang met elkaar in gesprek over verbetering en vernieuwing.

Muziekhuis 

Daarnaast is het Muziekhuis (waar de X en Hothouse concerten organiseren) onderdeel van de plannen. Zij huren nu bij BplusC ruimte om concerten te kunnen geven. De gemeente wil het Muziekhuis verkopen, maar onduidelijk is welke zekerheid X en Hothouse dan hebben voor een nieuwe locatie om concerten te geven.

In de plannen van de gemeente is voor ons nu nog veel informatie nog niet op tafel. Wat wel duidelijk is, is onze inzet voor het cultuuronderwijs en muziekonderwijs in onze stad. De Partij van de Arbeid wil daarom dat:

 • Er een modern muziek- en cursussenaanbod is, passend bij deze tijd, voor alle kinderen en jongeren in de stad. Dat betekent dat kinderen iets kunnen leren over klassieke muziek, maar ook over rap of streetdance, bijvoorbeeld
 • Alle kinderen en jongeren in Leiden in aanraking kunnen komen met cursussen muziek of cultuur
 • Kinderen met ouders met een krappe beurs een beroep kunnen doen op het Jeugdcultuurfonds, die dan meebetaalt aan de cursussen
 • Muziekdocenten en andere docenten die nu bij BplusC werken zekerheid houden: de Fair Practice Code is een voorwaarde. Niet voor niets spraken we bij de cultuurnota (op initiatief van D66 en de PvdA) af dat de Fair Practice Code gevolgd moet gaan worden
 • We zorgen voor lagere huisvestingskosten voor onze bibliotheek (er wordt onderzoek gedaan naar vernieuwing van de locatie van de bibliotheek)
 • We zorgen dat de X en Hothouse kunnen rekenen op een betaalbare plek (ook in de weekenden) waar concerten gegeven kunnen worden

Schriftelijke vragen

Dit zijn de schriftelijke vragen die we gesteld hebben:

 • In 2018 is het rapport ‘Bibliotheekvernieuwing in Leiden’ openbaar gemaakt. In dit rapport staat een flink aantal conclusies en aanbevelingen met betrekking tot vernieuwing van de activiteiten van BplusC. Wat is veranderd/verbeterd naar aanleiding van dit rapport?
 • Welke verandering, verbetering, vernieuwing en/of (ver)nieuwde samenwerking wil het College bereiken met de op handen zijnde plannen?
 • Het College voert aan dat andere partijen in de stad weinig ruimte hebben om het muziekonderwijs mede vorm te geven. Kan het College dat toelichten?
 • Welke en hoeveel kinderen volgen nu muziekonderwijs of andere cursussen bij BplusC en wat verandert er door de plannen van het College? Is bekend uit welke wijken de kinderen die muziekonderwijs of andere cursussen volgen, komen? Verandert er ook iets aan het cursusaanbod? Zo ja, wat?
 • Hoe wil het College borgen dat er geen verslechtering komt van het huidige aanbod?
 • Heeft het College overwogen om strakke(re) afspraken te maken met BplusC? Waarom is dat wel of niet een optie? En welke pogingen zijn hiertoe in een eerdere fase genomen?
 • Waarom vindt het College aanbesteden de beste manier om het beoogde resultaat te behalen? Hoe wil het College dat bereiken?
 • Hoe voorkomt het College dat het aanbod verschraalt als gevolg van de intentie tot aanbesteding?
 • Komt er in de nieuwe situatie 1 partij of meerdere partijen? Hoe wordt de samenwerking en integraliteit geborgd bij een situatie met meerdere partijen?

Over de mensen die bij/via BplusC werken in het cultuurcursussen-aanbod

 • Hoeveel muziekdocenten zijn er en is hun verbintenis aan BplusC in de regel een deeltijd of een voltijdbaan? Kan het College een onderverdeling per contractsoort geven? (tijdelijk, oproep, nulurencontract, payrolling)
 • Indien het College tot aanbesteding overgaat, hoe voorkomt het College dat er meer flexibele banen komen of zelfstandige schijnconstructies?
 • Hoe maakt de fair practice code onderdeel uit van de op handen zijnde veranderingen?

Over het Muziekhuis, de X en Hothouse

 • Is het College of de wethouder in gesprek met de mensen die betrokken zijn bij het Muziekhuis?
 • Is het College het eens met de volgende voorwaarde voor verhuizing van de organisaties in het Muziekhuis: ook na eventuele verhuizing moeten organisaties kunnen rekenen op een betaalbare (ook in de weekenden) plek waar de concerten gegeven kunnen worden.
Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome, woordvoerder cultuur en bereikbaarheid voor de PvdA Leiden.  Als Leidenaar ben ik er trots op dat we samen bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. In Leiden kijken we naar elkaar om, ook als het even wat minder gaat.  De coronacrisis laat zien hoe belangrijk dat is. Er

Meer over Marc Newsome