21 mei 2020

Raadswerk in ongewone tijden | Bijpraten met Marc Newsome

We praten bij met een aantal fractieleden. In ongewone tijden gaat hun raadswerk door. Deze keer: Marc Newsome, woordvoerder cultuur & bereikbaarheid. 

Hoi Marc, wil je jezelf nog eens voorstellen aan iedereen die jou nog niet kent?
Mijn naam is Marc Newsome, 31 jaar. Ik woon in de Tuinstadwijk en ben woordvoerder cultuur & bereikbaarheid. Daarnaast werk ik als medewerker communicatie bij het Prinses Christina Concours en kook en bak ik graag.

Hoe is het om raadslid te zijn in coronatijden? Gaat al het raadswerk door?
Eerst voelde het onwerkelijk. Toen Nederland op slot ging was het echt even zoeken hoe we zo goed mogelijk invulling konden geven aan ons raadswerk. Je zou het raadswerk soms best een ‘contactberoep’ kunnen noemen. Om te weten wat er leeft in de stad, spreek ik meestal veel met allerlei mensen in de stad. Dat doen we nu zo veel mogelijk digitaal.

Het raadswerk gaat dus vanuit huis door. We worden goed bijgepraat door de Leidse burgemeester. Als voorzitter van de veiligheidsregio Hollands-Midden speelt hij een belangrijke rol in het indammen van het coronavirus. In het ‘nieuwe normaal’ gaat het in de gemeenteraad nu niet enkel over corona gerelateerde onderwerpen, maar debatteren we inmiddels ook weer over meer reguliere onderwerpen. Voor mij staat bijvoorbeeld binnenkort de mobiliteitsnota en de parkeernota op de agenda.

Digitale gemeenteraad: vanuit huis in debat

 

Hoe bevalt het thuiswerken? 
Dat gaat de ene dag beter dan andere dagen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben er inmiddels goed aan gewend. We hebben thuis een extra werkplek gemaakt in de slaapkamer en ik heb ons balkon groener gemaakt met heel veel planten en kruiden. Ik probeer iedere dag een haalbare actielijst te maken en werk in blokjes. Als ik een activiteit af heb gemaakt, mag ik daarna even iets anders doen.

Naar wie moeten we niet vergeten om te kijken?
Ik hoop dat iedereen zijn of haar eigen vrienden, buren en kennissen goed in de gaten houdt. Veel mensen voelen zich, doordat de wereld ineens zo klein is geworden, eenzaam en sommigen hebben spanningen thuis. Soms kan een klein gebaar dan helpen: bel wat vaker op of ga langs met een zelfgemaakt baksel.

Ik vind dat de politiek de Leidse cultuursector in de gaten moet houden. Heel veel cultuur nemen we vaak voor lief. Denk aan de bioscoop, theatermakers en de bibliotheek. Maar juist in deze periode moeten we beseffen hoe dierbaar alle culturele organisaties en de mensen die er werken ons moeten zijn. Hun omzet is weggevallen. Ik hoop dat ze snel weer de deuren kunnen openen en dat gemeentes, provincies en het rijk ze helpen met een noodfonds of extra steun. Dat moeten we samen doen, want als gemeente Leiden kunnen we dat niet alleen.

Wat is je het meest bijgebleven van de afgelopen weken?
Ik heb ontzettend veel nieuwe saamhorigheid om me heen gezien. Het valt me iedere keer weer op: Leidenaren kennen elkaar en er zijn ontzettend veel plannen en projecten waarbij Leidenaren zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik denk aan de actie van Walter en Fransje, die gratis desinfectiemiddel maakten. Ik bezocht ze laatst en schreef erover voor Unity.nu. En ik denk ook aan al die concerten die voor bejaardentehuizen worden gegeven. Geweldige acties!

Meer weten?
Dit zijn de contactgegevens van Marc