Door Suzanne van der Jagt op 24 juni 2020

Raadswerk in ongewone tijden | Bijpraten met Suzanne van der Jagt

Hoi Suzanne, zou je jezelf nog eens voor willen stellen voor iedereen die jou nog niet kent?
Mijn naam is Suzanne, ik ben 38 jaar oud, en zit sinds december in de gemeenteraad namens de PvdA Leiden. Ik heb de mooie onderwerpen Jeugd en Onderwijs in portefeuille. Daarnaast werk is als beleidscoördinator bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe is het om raadslid te zijn in deze tijden? Gaat al het raadswerk gewoon door?
Ja en nee. Het is lastiger om in contact te komen met mensen in de stad. De ontmoetingen moeten nu veel meer gepland worden. Gelukkig kan een deel van de gesprekken digitaal plaatsvinden. Soms gaat dat goed en soms ook niet.

Gelukkig kon ik de afgelopen periode wel verder met mijn initiatiefvoorstel over het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters op het MBO. De meeste jongeren die hier ervaring mee hebben, sprak ik begin dit jaar al. De afgelopen periode heb ik vooral digitaal overleg gevoerd met professionals die hier dagelijks aan werken. Daardoor kon ik toch op 29 mei mijn initiatiefvoorstel indienen.

Suzanne in gesprek met jongeren bij radio Sleutelstad

Hoe bevalt het thuiswerken? Heb je nog goeie tips om te voorkomen dat de muren op je af komen?
Wat ik niet mis, is de reistijd. Verder mis ik eigenlijk alles! Gelukkig heb ik van mijn dochter prachtige tekeningen gekregen om mijn werkplek (op mijn slaapkamer) op te vrolijken. En komt een van mijn gezinsleden me halen als ik weer eens te lang doorwerk.

Wat viel je op de afgelopen periode?
Ik vond en vind het mooi om te zien dat zoveel mensen in deze tijd naar elkaar omkijken. Op de buurtapp en via posters op ramen gaven mensen bij mij in de wijk aan dat ze anderen graag wilden helpen. Hartverwarmend. Ik heb ook veel respect voor al die mensen die de afgelopen periode ontzettend hard doorgewerkt om anderen te helpen.

Je bent bezig met het project om duizend jongeren te spreken. Hoe kwam je op dat idee en waarom vind je dit zo belangrijk?
Ik woon nu iets meer dan drie jaar in Leiden. Toen ik in 2018 duo-raadslid werd, moest ik me flink inwerken. Ik startte met gesprekken met professionals en bestuurders. Die gesprekken waren nuttig en leerzaam, maar al snel had ik het idee dat ik iets miste. Namelijk: het verhaal van de mensen die ik wil helpen, voor wie ik het doe. Op dat moment nam ik me voor met 1.000 jongeren in gesprek te gaan. Door corona is het op dit moment iets lastiger, maar ik ga er mee door. Het levert zulke mooi verhalen op en goede punten over wat er beter kan. Het initiatiefvoorstel over het tegengaan van schooluitval komt ook voort uit een van deze gesprekken.

Kun je iets meer vertellen over het initiatiefvoorstel waar je de afgelopen maanden zo hard aan hebt gewerkt?
Ja! In januari heb ik een dag meegelopen bij Studio Moio, een organisatie die het verschil wil  maken bij maatschappelijke vraagstukken. Bij Studio Moio werken en lopen diverse jongeren stage die zijn of dreigden uit te vallen van school. Ik merkte dat de verhalen van deze jongeren, het ene nog schrijnender dan het andere, mij raakten. Tegelijkertijd viel mij ook op hoeveel ideeën zij hebben over hoe het beter kan. En ik dacht: ik ben nu in de positie om er iets mee te doen. Daarom heb ik een initiatiefvoorstel geschreven waarin ik diverse punten heb verwerkt die de jongeren naar voren hadden gebracht.

Het uiteindelijke voorstel toetste ik bij hen voordat ik het met professionals ging bespreken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het (initiatief)voorstel om een pilot uit te gaan voeren, die bestaat uit twee delen. Enerzijds de inrichting van een digitaal platform, waar jongeren informatie kunnen vinden over voortijdig schoolverlaten, (anoniem) vragen kunnen stellen en met elkaar in contact kunnen komen. Anderzijds de inzet van ervaringsdeskundigen met wie jongeren op een laagdrempelige manier hun zorgen kunnen bespreken. De ervaringsdeskundigen kunnen een luisterend oor bieden, tips geven en – desgewenst – de belangen van de jongeren behartigen. Op 25 juni staat dit voorstel op de agenda van de commissie Onderwijs en Samenleving. Ik ben heel benieuwd wat de andere partijen er van vinden en of het uiteindelijk wordt aangenomen!

Via welke weg kunnen mensen jou bereiken als ze een vraag voor je hebben?
Mensen kunnen mij het beste bereiken per mail (s.van.der.Jagt@gemeenteraadleiden.nl). Ideeën over wat er beter kan in het onderwijs of voor onze kinderen en jongeren zijn altijd welkom!

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt