Stedelijke jeugdaanpak geeft alle Leidse jongeren perspectief

Door Abdelhaq Jermoumi op 2 juni 2020

In 2019 werd onze motie om jongerenoverlast aan te pakken aangenomen. We wilden twee dingen bereiken: Leidse jongeren die dreigen af te glijden, wilden we perspectief bieden op een goede toekomst en we wilden minder overlast van jongeren en minder jeugdcriminaliteit. Jongeren moeten zeker kunnen zijn van een fijne en eerlijke toekomst en daarom is het goed dat de gemeente ze helpt met zorg en begeleiding.

Inmiddels is de ‘stedelijke jeugdaanpak’ een jaar ingevoerd. De eerste resultaten worden nu zichtbaar. Ik ben er trots op de stedelijke jeugdaanpak van de gemeente Leiden! 

Met deze aanpak helpen we vier doelgroep: jongeren die zware delicten plegen, jongeren die kleinere delicten hebben gepleegd, jongeren die een risico lopen om crimineel gedrag te vertonen en overlastgevende jongeren in de wijk. Bij de presentatie van de eerste resultaten van de stedelijke jeugdaanpak werd duidelijk dat jongeren zich niet meer persé houden aan de grenzen van hun eigen wijk. Overal in de stad gebeurt wel wat. De stedelijke jeugdaanpak gaat daarom over de hele stad. Tegelijkertijd heeft de gemeente voor drie wijken extra aandacht: de Kooi, Slaaghwijk en de Mors.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is dat de gemeente niet alleen kijkt naar de jongeren zelf, maar ook naar hun omgeving. De gemeente helpt de jongeren en probeert ook te zorgen dat broertjes of zusjes op het rechte pad blijven. In een jaar tijd zijn er in totaal 318 meldingen gedaan van overlast door jongeren. Vaak werden die meldingen meteen doorgezet naar een hulpgevende organisatie en opgelost. Andere trajecten werden besproken in het jeugdaanpak-team en daarna opgelost. Een mooi voorbeeld is het verhaal van een jongen wiens probleemgedrag werd opgelost door de psychosociale problemen van zijn moeder op te lossen.

Tweede kans
Er zijn ook jongeren die meer doen ‘simpele overlast’ veroorzaken. Deze jongeren krijgen een repressieve aanpak. Het zijn vaak jongeren met complexe problemen en weinig perspectief. Door samen te werken met verschillende instanties brengt de gemeente hun problemen in kaart. Ik vind het fijn dat ze niet worden losgelaten door de gemeente. Ook deze jongeren krijgen de begeleiding die ze nodig hebben en verdienen een tweede kans.

Nu eerste resultaten zo positief zijn, wil ik graag dat de stedelijke jeugdaanpak wordt doorgezet. Op die manier krijgen jongeren die dreigen af te glijden nieuw perspectief. Zo kunnen ze zeker zijn van een fijne en eerlijke toekomst!

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi