Investeren in de stedelijke jeugdaanpak

19 november 2021

Sinds 2019 kent Leiden, op initiatief van onze lijsttrekker Abdelhaq, de stedelijke jeugdaanpak. Daarmee bereiken we twee dingen: Leidse jongeren die dreigen af te glijden, bieden we perspectief op een goede toekomst en we zorgen voor minder jongerenoverlast en minder jeugdcriminaliteit. 

Al snel werden de eerste resultaten zichtbaar: jongeren die dreigden af te glijden, worden nu actief geholpen door de gemeente en bewoners ervaren minder overlast. Daar zijn we trots op!

De aanpak helpt vier doelgroepen: jongeren die zware delicten plegen, jongeren die kleinere delicten hebben gepleegd, jongeren die een risico lopen om crimineel gedrag te vertonen en overlastgevende jongeren in de wijk. De stedelijke jeugdaanpak gaat over de hele stad, met aandacht voor drie focuswijken: de Kooi, Slaaghwijk en de Mors.

Uitbreiding naar de Stevenshof

Op voorstel van de VVD wordt de aanpak nu uitgebreid naar de Stevenshof. Een voorstel dat op steun van de Partij van de Arbeid kon rekenen. Sinds de coronacrisis is de overlast van jongeren in de Stevenshof namelijk toegenomen. Door nu ook deze wijk als focuswijk toe te voegen aan de stedelijke jeugdaanpak hopen we meer grip te krijgen op de jeugdoverlast in de Stevenshof en de jongeren daar nieuw perspectief te bieden.