Terug naar 1950? Nee, juist vooruit naar 2050!

Door Marc Newsome op 6 juli 2020

Komende week spreekt de gemeenteraad over de mobiliteitsnota: hét stuk waarin de gemeente Leiden keuzes voor de komende jaren maakt voor het autoverkeer in de stad, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

De Nieuwe Rijn in de jaren ’60. Waar nu de Leidse markt staat, stonden toen auto’s

 

Er zijn mensen in de stad die zeggen dat de gemeente met de mobiliteitsnota terug wil naar 1950. Ik was verbaasd door die opmerking en heb eens gekeken hoe Leiden er rond 1950 uitzag. Ik vond foto’s van lang geleden en zag dat de vergelijking niet klopte. Ons stationsplein stond vol met auto’s, het plein rond de Pieterskerk was een grote parkeerplaats en daar waar nu al jaren trots de marktkooplui hun waren aanbieden, stonden de auto’s in een rij naast elkaar.

Het Stationsplein in de jaren ’60

 

Eén ding is dus duidelijk: de mobiliteitsnota brengt ons niet terug naar 1950. Het is leuk gevonden en een aardig beeld. Maar die vlieger gaat gewoon niet op. De afgelopen twintig jaar is er veel en hard geïnvesteerd in onze mooie stad en het is dankzij die investeringen dat Leiden nu zo’n fijne stad geworden is. Vijftig jaar geleden lag de stad er nog vervallen bij en was onze economie niet al te veel waard. Nu hebben we de binnenstad opgeknapt en wijken ontwikkeld waar het fijn wonen is. Dat hebben we als Leidenaren met elkaar gedaan en daar mogen we trots op zijn. We hebben een sterke economie: met een uniek Bioscience Park, levende onderwijsinstellingen, prachtige musea en ondernemende winkeliers en horeca.

Het Pieterskerkplein in de jaren ’60. Toen een parkeerplein, nu een prachtige plek in de historische binnenstad

 

In het Leiden van 1950 had dat niet gekund: toen reed er allerlei verkeerd kriskras door de stad en werden onze straten en buurten vooral als parkeerplaats gebruikt. Nu hebben we een stad waar het steeds fijner is om in te verblijden. Met mooie straten en pleinen die we steeds groener maken en we hebben veel meer ruimte voor fiets en voetgangers gemaakt. Daar waar we zorgen voor goede parkeervoorzieningen vergroenen we de pleinen meteen: ik denk aan de spiksplinternieuwe Garenmarkt.

Juist op weg naar de toekomst
De nieuwe mobiliteitsnota brengt ons juist een stap verder naar een fijne toekomst voor iedereen. Goede bereikbaarheid is namelijk een essentiële voorwaarde om mee te kunnen doen. Met de keuzes in de mobiliteitsnota zorgen we ervoor dat Leidenaren op de fiets naar hun werk kunnen en zeker zijn dat ze veilig door hun eigen buurt kunnen wandelen. We gaan voor goed openbaar vervoer en de beste voorzieningen om te parkeren of je fiets te stallen. En natuurlijk houden we onze stad duurzaam bereikbaar met de wereld om ons heen.

Met die keuzes maken we straten en buurten groener en de lucht die we inademen schoner. Zodat we allemaal trots kunnen blijven op onze mooie stad!

Werk in uitvoering om de Garenmarkt groener te maken. Auto’s staan in de vernieuwde garage en de vrijgekomen ruimte vergroenen we flink. Daar knapt de stad van op!

 

Deze ingezonden brief verscheen oorspronkelijk bij unity.nu

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome, woordvoerder cultuur en bereikbaarheid voor de PvdA Leiden.  Als Leidenaar ben ik er trots op dat we samen bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. In Leiden kijken we naar elkaar om, ook als het even wat minder gaat.  De coronacrisis laat zien hoe belangrijk dat is. Er

Meer over Marc Newsome