Vrijheid is niet vanzelfsprekend

5 maart 2022

Ineens ziet de wereld er compleet anders uit. Voor Europa, voor Nederland en vooral voor Oekraïne. We zien allemaal de gruwelijke gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, het geweld, de oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht als gevolg van deze oorlog.

Samen met alle andere politieke partijen in de gemeenteraad willen we dat de gemeente zo snel mogelijk laat weten waar in Leiden de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne geregeld kan worden. We stelden schriftelijke vragen aan het college. Dit zijn de vragen die we stelden: 

  • Kan het College de raad en de stad binnen enkele dagen laten weten op welke wijze en op welke locaties in Leiden zij gehoor wil geven aan de oproep van het kabinet om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in onze veiligheidsregio?
  • Kan het College aangeven welke overige coördinatie en logistieke organisatie er wordtopgezet in Leiden zoals plekken op scholen voor vluchtelingenkinderen, medische en psychische opvang en begeleiding naar scholing en werk?
  • Steeds meer inwoners, bedrijven en organisaties willen tijdelijke opvangplekken beschikbaarstellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kan het College, in navolging van de regio Rotterdam-Rijnmond, een oproep doen aan alle inwoners, bedrijven en organisaties in Leiden om tijdelijke opvangplaatsen beschikbaar te stellen? Kan het College daarbij zorgen voor een aanmeldformulier en telefoonnummer?
  • Kan het College zorgen voor een e-mailadres of contactpunt voor overige vragen en initiatieven voor hulp aan Oekraïne en Oekraïners?
  • Is het College bereid om in navolging van Amsterdam te bekijken of het mogelijk is de kostendelersnorm niet toe te passen indien uitkeringsgerechtigden oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen in hun woning?
  • Kan het College gezien de noodsituatie met spoed op deze vragen reageren, binnen enkele dagen?

Vrijheid niet vanzelfsprekend  

De Partij van de Arbeid is trots op alle Leidenaren die hulp aanbieden. Er zijn mensen die thuis onderdak willen bieden aan vluchtelingen en er zijn massaal spullen beschikbaar gesteld. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk democratie is. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is een groot goed dat we moeten koesteren. Democratie begint lokaal, bij de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid blijft komende tijd dan ook campagne voeren met ons verhaal voor een socialer Leiden. 

We roepen alle Leidenaren op om te gaan stemmen op 14, 15 en 16 maart. Voor onze democratie, maar in gedachte bij Oekraïne. 

Waar ben je naar op zoek?