Zekerheid voor de cultuurcoaches!

Door Marc Newsome op 24 oktober 2021

De cultuurcoaches blijven tenminste tot 2023! Dat werd afgelopen week bekend. Fijn nieuws, want de cultuurcoaches zorgen ervoor dat iedereen in aanraking kan komen met cultuur. Zij stimuleren deelname aan cultuur en verbinden de culturele wereld met andere sectoren. 

Tijdens de behandeling van de cultuurnota in 2020 – het document waar de gemeente beschrijft wat er gaat gebeuren op het gebied van cultuur – spraken we af dat er meer cultuurcoaches zouden komen. Zij zouden een belangrijke rol gaan vervullen en gaan zorgen dat cultuur écht voor iedere Leidenaar dichtbij komt.

Als bruggenbouwers brengen de cultuurcoaches kinderen van 4-12 jaar, ouderen en mensen in de zorg in aanraking met muziek, literatuur, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater. Ze organiseren culturele activiteiten en projecten, met name in de wijken Leiden Noord, Zuidwest, Mors en Slaaghwijk.

Mooie projecten

Er zijn al heel veel mooie voorbeelden van het werk van de cultuurcoaches. Zo zorgden ze afgelopen zomervakantie voor een uitgebreid cultureel programma voor kinderen, maakten ze een speciale kinderroute voor tijdens de Kunstroute en gaat volgende week onder de noemer ‘Nu of Noord’ een kennismakingsprogramma van start voor kinderen en thuiswonende ouderen. Tijdens het programma ontdek je waar je interesses en talenten liggen. Is dat in met het maken van een schilderij of toch in het dansen of smartlappen zingen?

Een ander bijzonder project is ‘Kunst op Recept’, bedoeld voor inwoners van Leiden met psychosociale klachten door bijvoorbeeld eenzaamheid, rouw of werkeloosheid. Mensen met deze klachten komen vaak bij de huisarts of psycholoog terecht. Deze kan nu doorverwijzen naar een traject van zes gratis lessen, gegeven door een professionele kunstvakdocent. De lessen zijn geen therapie, maar bedoeld ter inspiratie, om de eigen talenten aan te spreken, om lucht te geven, om reflectie en zingeving te stimuleren. Een heel bijzonder en waardevol project!

Zekerheid 

De cultuurcoaches zijn niet structureel in de gemeente opgenomen en dat is jammer. Juist daarom is het zo goed dat de gemeente nu voorstelt om de cultuurcoaches tot in elk geval 2023 zekerheid te geven. Daar gaan heel veel kinderen en thuiswonende ouderen enorm van profiteren: zij houden of krijgen door de cultuurcoaches toegang tot kunst en cultuur! Ik hoop dat we ook snel kunnen zorgen dat de cultuurcoaches zekerheid krijgen voor de periode ná 2023.

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome en ik ben kandidaat #3 voor de Partij van de Arbeid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ik bijna vijftien jaar geleden in Leiden kwam wonen, was ik meteen verliefd op de stad. Leiden is een echte stad, maar tegelijkertijd zo gezellig als een klein dorp. Maak een rondje op de markt en

Meer over Marc Newsome