Zet ervaringsdeskundigen in bij het tegengaan van schooluitval

Door Suzanne van der Jagt op 29 mei 2020

De schooluitval onder jongeren in de regio Zuid-Holland-Noord – waar Leiden onder valt – is hoger dan in veel andere regio’s in Nederland. Dat moet veranderen. Jongeren in de Leidse regio geven aan behoefte te hebben aan een platform waarop zij terecht kunnen met vragen over schooluitval. Ook willen zij hun zorgen vroegtijdig kunnen delen met leeftijdsgenoten die in het verleden van school zijn uitgevallen. De PvdA Leiden wil in deze behoeften voorzien en dient daartoe een initiatiefvoorstel in. 

Vorig jaar nam ik me voor om in mijn raadsperiode met 1.000 jongeren te gaan spreken. Ik sprak al met jonge vrijwilligers, jonge muzikanten en zangers, maar ook met jongeren die zijn uitgevallen of dreigden uit te vallen van school. Er zaten schrijnende verhalen bij: van jongeren die bijvoorbeeld voor zieke gezinsleden moesten zorgen en daardoor minder op school konden zijn. In plaats van mee te denken, verhoogde school de aanwezigheidsnorm naar 100%. Een onrealistische eis, met schooluitval tot gevolg.

Duidelijke behoeften

De jongeren die waren uitgevallen van school gaven duidelijk hun behoefte aan. 

Geef ons een platform waarop we anoniem vragen kunnen stellen. Wij melden ons niet direct bij de begeleider op school, die drempel is te hoog. Geef mij de mogelijkheid mijn zorgen te delen met iemand die me begrijpt en die ik vertrouw.

De Leidse PvdA vindt het belangrijk om in deze behoeften te voorzien. Als jongeren zo duidelijk aangeven wat zij willen en wat zij nodig hebben om schooluitval te voorkomen, dan moeten we daar iets mee doen. Om die reden schreef ik een initiatiefvoorstel, waarin we voor stellen een pilot te starten die uit twee delen bestaat. Enerzijds de inrichting van een digitaal platform, waar jongeren informatie kunnen vinden over voortijdig schoolverlaten, (anoniem) vragen kunnen stellen en met elkaar in contact kunnen komen. Anderzijds de inzet van ervaringsdeskundigen met wie jongeren op een laagdrempelige manier hun zorgen kunnen bespreken. De ervaringsdeskundigen kunnen een luisterend oor bieden, tips geven en – desgewenst – de belangen van de jongeren behartigen. Dit voorstel besprak ik de afgelopen periode met diverse jongeren, maar ook met verschillende professionals die betrokken zijn bij het tegengaan van schooluitval. Dit heeft geleid tot het voorstel dat ik vandaag indien en dat in de gemeenteraad van Leiden besproken zal gaan worden. 

Biedt perspectief

De Leidse PvdA vindt het belangrijk dat scholen deze jongeren extra uitdaging bieden. Dat geldt zeker voor de jongeren die aangeven een opleiding onder hun niveau te volgen. 

Het initiatiefvoorstel moet ertoe bijdragen dat het aantal jongeren dat uitvalt van school de komende jaren daalt. In het schooljaar 2018-2019 vielen 378 jongeren uit op het MBO in de regio Zuid-Holland-Noord. De PvdA Leiden meent dat in ieder geval de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgelegde streefcijfers moeten worden gehaald. Jongeren moeten zeker zijn van goed onderwijs waar ze zich kunnen ontwikkelen. We moeten al deze kwetsbare jongeren voldoende perspectief en uitdaging bieden. Dit vergroot hun kansen, nu en in de toekomst.

Lees hier het initiatiefvoorstel dat ik schreef

Foto: In gesprek met jongeren werd het initiatiefvoorstel ontwikkelt. De foto is genomen voor de coronacrisis

 

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt