Door Bestuur op 30 november 2014

17-12 ALV en in gesprek met Marleen Damen en Bas van Drooge

Op deze algemene ledenvergadering spreekt het bestuur graag met u over het werkplan en de begroting die het bestuur heeft opgesteld en doen we een voorstel voor afgevaardigden in diverse geledingen van de PvdA, o.a. de congresafgevaardigden.

Direct na afloop van de ALV gaan we in gesprek met onze wethouder Marleen Damen over haar portefeuille Financiën, Wijken, Werk en Inkomen. Ook is Bas Drooge aanwezig, lid van de commissie Melkert, die het rapport Linksom uit de crisis schreef. Dit rapport wordt op het eerstvolgende congres van de PvdA besproken.

Er is deze avond volop gelegenheid vragen te stellen aan zowel Marleen Damen als aan Bas Drooge. We kijken ernaar uit u te mogen begroeten op woensdag 17 december aanstaande!

Agenda ALV, 17 december, vanaf 20.00 uur
Locatie: café-restaurant de Grote Beer, Rembrandtstraat 27.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 juni 2014 (zie bijgevoegd stuk)
 4. Uit de fractie
 5. Vaststellen werkplan bestuur 2014-2016 (zie bijgevoegd stuk)
 6. Vaststellen begroting PvdA Leiden 2015 (zie bijgevoegd stuk)
 7. Kiezen afgevaardigden diverse geledingen (zie bijgevoegd stuk)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de Algemene LedenvergaderingU vindt de stukken voor de ALV hier:
  Werkplan PvdA Leiden 2014-2016
  begroting&afgevaardigden
  Verslag ALV 25-6
Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur