Door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken. Net zoals in andere wijken, heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan. Dit willen wij niet en dit verdient de buurt ook niet. Iedereen heeft recht op een veilige en prettige woonomgeving.
Op ons verzoek is de Gemeente vorig jaar , in samenwerking met allerlei partners begonnen aan een brede aanpak om de overlast te verminderen, maar ook te kijken naar oorzaken zoals werkloosheid, zorgvragen, woonproblemen en de verkeerde inrichting van de openbare ruimte.

Wat ons betreft moet er ook ingezet worden op een grotere bewonersparticipatie en een betere samenwerking door alle hulpverlenende instanties in de wijk. Vaak hoor je dat er al lang wordt gesproken over een bepaald probleem, maar dat er tegelijkertijd meerdere organisaties met hetzelfde probleem of zelfs dezelfde persoon bezig zijn.

Een ander onderdeel van deze brede aanpak is de inzet van cameratoezicht. Wij willen dit liever ook niet, maar om de rust terug te brengen en als uiterste middel hebben wij hiermee ingestemd. Rond de zomer gaan wij dit evalueren. Als het kan en de situatie laat het toe, dan willen wij de camera’s liever ook weg hebben uit de openbare ruimte.

Naast het Jacques Urlusplantsoen laten delen van de Slaaghwijk en de Kooi ook een oranje kleur op de leefbaarheidsmonitor zien. Dat wil zeggen dat hier uitdagingen zijn rond leefbaarheid, veiligheid, zorg en wonen, die opgelost moeten worden. De burgemeester heeft op ons verzoek aangegeven om de brede aanpak zoals deze in het JUP gebruikt wordt, eeventueel ook in te zetten in de andere delen van de stad.

Hiermee werken wij een leefbare en prettige stad voor iedereen en kijken we niet alleen naar maatregelen en ingrijpen door politie en justitie, maar gaan we aan het werk door de problemen bij de wortel aan te pakken.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Vanaf 2014 mag ik raadslid zijn in de geweldige stad Leiden. De stad waar ik al sinds mijn 4e levensjaar woon en op school heb gezeten. Ik ben getrouwd en vader van 2 jongens. Bij veel dingen die ik doe in de raad, zijn zij voor mij vaak een stimulans om het voor juist voor

Meer over Abdelhaq Jermoumi