Door Erica Linger op 8 januari 2015

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra en een compact kernwinkelgebied

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen die tevens de ontmoetingsplaats van de wijk zijn en een kleiner kernwinkelgebied in de binnenstad. Dat zijn de belangrijkste keuzes die de PvdA Leiden maakt voor de toekomst van het winkellandschap in Leiden. 

Iedereen die door de stad loopt valt het op: leegstaande winkelpanden. Het winkellandschap is de afgelopen jaren flink veranderd door de stijging van het internetgebruik, de economische crisis en de vergrijzing. De verwachting is dat deze trends de komende jaren door zullen zetten. Als er niets aan gedaan wordt zal leegstand en verpaupering verder. De PvdA Leiden maakt zich hier zorgen over en heeft daarom een 8-tal adviezen en 37 daar uit voortvloeiende acties geformuleerd voor een vitale Leidse retail.

Wij pleiten ten eerste voor het benoemen van wijkwinkelcentra tot ontmoetingsplekken. Door alle veranderingen in het sociaal domein blijven ouderen langer thuis wonen. Erica de Leeuw: ‘Hierdoor worden wijkwinkelcentra belangrijker. Naast het doen van de dagelijkse boodschappen zijn wijkwinkelcentra ook een plek voor het maken van een praatje.’ De gemeente is er vervolgens verantwoordelijk voor dat de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Denk aan een supermarkt, pinautomaat en een buurtontmoetingsplek.

Daarnaast zullen er in sommige wijken winkels moeten verdwijnen en moeten sommige winkelcentra kleiner worden. Beter één ding goed doen dan twee dingen half. Tenslotte dient de gemeente te investeren in een goede openbare ruimte van de winkelcentra.

Voor het aantrekkelijk houden van de Leidse binnenstad moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Ten eerste zal het kernwinkelgebied compacter moeten worden.  Enkele straten zullen doelbewust opgegeven moeten worden als winkelstraat. Ook moeten de overblijvende winkelstraten beter met elkaar verbonden worden. Leegstaande winkelpanden in opgegeven straten kunnen vervolgens getransformeerd worden naar bijvoorbeeld woningen. Tenslotte moet er een betere balans komen tussen grote en kleine winkelpanden, lokale en (inter)nationale winkels,  horeca en retail en winkelen en beleving. Op die manier ontstaat er één samenhangend en levendig winkelgebied.

Bij al deze veranderingen moet er voor een ‘warme overdracht’ gezorgd worden. Erica de Leeuw: ‘Ondersteun winkeliers die willen stoppen of verhuizen. Stel een verhuissubsidie in voor het verhuizen van winkels naar kansrijke winkelstraten. Of geef winkeliers trainingen om steviger te kunnen onderhandelen met pandeigenaren’. Winkeliers die willen blijven zitten in opgegeven winkelstraten kunnen dat natuurlijk gewoon blijven doen, maar ze zullen er rekening mee moeten houden dat het gebied om hen heen in de toekomst een andere functie zal krijgen.

Lees hier de hele notitie

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger