Actieplan: duurzaamheid voor iedereen

26 januari 2018

De Leidse straten hebben weinig groen, er zit te veel fijnstof in de Leidse lucht en een groot deel van de huizen in de stad is nog niet duurzaam. De komende vier jaar zijn daarom cruciaal voor Leiden. Wordt de stad schoner, groener en duurzamer? Als het aan ons ligt wel: vandaag presenteren we het actieplan Duurzaamheid voor iedereen om van Leiden de meest duurzame en groene stad van Nederland te maken.

‘We moeten nu gaan voor een groener Leiden’, zegt lijsttrekker Marleen Damen. ‘Verandering is nu mogelijk: met onze plannen wordt onze stad niet alleen veel duurzamer, we zorgen er bovendien voor dat die duurzaamheid voor iedereen bereikbaar is. Zodat Leiden landelijk koploper duurzaamheid wordt!

Duurzaamheid voor iedereen

In het actieplan staan een aantal principes dat het denken over duurzaamheid in de stad moet veranderen: zo moet Leiden voorop gaan lopen met energiebesparende maatregelen in plaats van landelijke regelgeving af te wachten, moeten duurzaamheidsmaatregelen voor iedereen beschikbaar worden en niet alleen voor mensen met een grote beurs en moet groen belangrijker worden dan asfalt en beton.

Met die principes in gedachten presenteren we een aantal concrete maatregelen die ervoor zorgen dat Leiden de duurzaamste stad van Nederland kan worden. We willen onder meer 1000 bomen erbij planten, strengere regels invoeren voor het kappen van bomen en meer ondergrondse containers voor plastic afval plaatsen in de stad.

De stadsverwarming koppelen we aan de restwarmte van de Rotterdamse haven, dat scheelt vervuiling. We richten een duurzaamheidsfonds op voor mensen met een kleine beurs en voeren een gratis energiescan voor iedereen in. Ook willen we dat vervuilende brommers en scooters geweerd worden uit de milieuzone en de stadsverlichting overschakelt op Ledverlichting.

Lees meer over onze plannen in het actieplan.