Afscheid van bestuursleden Alderik en Eveline

30 augustus 2019

Per 1 september zullen Alderik en Eveline de Eurofractie van de PvdA gaan ondersteunen als beleidsmedewerker en persoonlijk medewerker! Beide hebben zich actief ingezet voor de PvdA Leiden vanuit hun bestuursfuncties.

Alderik trad na zijn werk voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen toe tot het bestuur en hield zich onder andere bezig met ledenwerving en -binding. Daarnaast was hij altijd actief betrokken bij de diverse (campagne)acties die nog volgden. Gelijktijdig was hij bestuursmedewerker voor de PvdA Zuid-Holland, waar hij het bestuur ondersteunde op het gebied van communicatie en organisatie en werd hij zo een bekend gezicht voor vele PvdA’ers in Zuid-Holland! Per 1 september mag hij aan de slag als beleidsmedewerker voor Europarlementariër Paul Tang.

Eveline werd actief bij de PvdA in het najaar van 2018 en werd toen al snel bestuurslid Communicatie. Ze was verantwoordelijk voor de communicatie met leden en niet-leden via traditionele en sociale media. Daarnaast was ook Eveline erg actief bij de organisatie van diverse activiteiten. Algauw vond ze haar plek binnen het bestuur en pakte ze veel taken op. Per 1 september zal zij Europarlementariër Lara Wolters ondersteunen als persoonlijk medewerker.

Het bestuur bedankt Alderik en Eveline voor hun actieve inzet voor de PvdA Leiden en natuurlijk hun gezelligheid. Tijdens een afscheidsborrel hebben bestuursleden hen onder andere bedankt met gedichten en een lied. Ook wenst het bestuur hen veel succes en veel plezier bij hun nieuwe avontuur in Brussel, al hopen zij Eveline en Alderik af en toe nog eens terug te zien bij de activiteiten van de PvdA Leiden…

Wilt u nog eens persoonlijke afscheid nemen van Alderik en Eveline? Dan kunt u vanavond langskomen bij de Zomerbarbecue of een mailtje sturen naar bestuur@pvdaleiden.nl, dan zorgen wij ervoor dat het bericht hen bereikt. Bent u tevens geïnteresseerd in de vacatures die vrijkomen binnen het bestuur? Klik dan hier!