Door Anna van den Boogaard op 5 mei 2017

Begeleiding statushouders in Leiden

Je opnieuw ergens thuis gaan voelen, een nieuw bestaan opbouwen. Voor veel vluchtelingen met een status in Leiden een hele uitdaging. Gelukkig laat de gemeente deze mensen niet aan hun lot over maar heeft een intensief programma ontwikkeld zodat mensen zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving. 

De aanleiding voor het ontwikkelen van een uitgebreid inburgeringsprogramma is de sterk toegenomen vluchtelingenstroom, die ook in Leiden heeft gezorgd voor een grote toestroom van statushouders. Voorheen was er geen actieve aanpak in Leiden waardoor veel statushouders lang in een uitkering bleven zitten.

24×24 is niet vrijblijvend

Bij het Project JA Statushouders (JAS) worden statushouders ondersteund in te burgeren en te participeren in de samenleving. Een intensief begeleidingstraject, het 24×24 programma (24 uur per week en 4 x 24 weken), geldt voor iedere volwassen statushouder met een bijstandsuitkering en is niet vrijblijvend. Verwachtingen over de inzet van de statushouders wordt aan het begin van het traject duidelijk gecommuniceerd en de statushouder neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling naar een zelfstandige positie in de samenleving.

Elk traject is maatwerk waarbij de gemeente inzet op zo snel mogelijke economische zelfstandigheid van de statushouders. De waarde van diploma’s wordt in kaart gebracht, waardoor ze op niveau kunnen instromen op de arbeidsmarkt, of indien nodig en mogelijk een aanvullende opleiding volgen. Uiteraard is het leren van de taal een belangrijk startpunt. Mensen worden getoetst en gaan zo snel mogelijk aan de slag om de Nederlandse taal te leren, eventueel aangevuld met taalstages.

Wordt ook mentor

De taal leren en eventueel bijscholen zijn belangrijk maar dat kan niet zonder een snelle kennismaking met onze stad. In het mentorproject worden daarom vrijwilligers als mentor aan statushouders gekoppeld. In Leiden helpen deze mentoren statushouders om bekend te raken met de Nederlandse samenleving. Veel mentoren spreken een keer per week af om samen een kopje koffie te drinken, te wandelen of bijvoorbeeld samen te sporten. Op dit moment worden er ongeveer 215 statushouder begeleid door 155 mentoren. Een prachtig project en geweldig dat zoveel Leidenaren zich als vrijwilliger inzetten!

Het mentorproject heeft behoefte aan nog meer vrijwilligers want er zijn nu nog statushouders die begeleiding goed zouden kunnen gebruiken!

Wilt u ook actief worden als mentor of meer informatie? Neem dan contact op met Liset van der Vos l.van.der.vos@leiden.nl

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard