Beleidsakkoord D66, GroenLinks en PvdA

Door Marleen Damen op 17 mei 2018

Afgelopen weken hebben Gijs Holla en ik onderhandeld, namens onze fractie, met GroenLinks en D66 over een nieuw beleidsakkoord en een nieuw stadsbestuur. We voerden constructieve gesprekken in een fijne, prettige sfeer. Ik ben dan ook blij dat die gesprekken tot goed resultaat hebben geleid en dat we een beleidsakkoord met elkaar hebben kunnen sluiten. Dat betekent dat we de komende vier jaar deel uit maken van het stadsbestuur en de coalitie, samen met GroenLinks en D66.

We gaan graag aan de slag voor én met de stad. Want Leiden is volop in beweging. We gaan zorgen dat het goed blijft gaan met onze stad. Dit nieuwe college wil er voor zorgen dat iedereen deel uitmaakt van onze stad en dat iedereen kan meedoen. Samen met inwoners en organisaties gaan we verder werken aan een groene, sociale en fijne stad.

Voor nú en in de toekomst.

Want in het akkoord hebben we afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat Leiden óók in de toekomst een fijne stad blijft om in te wonen en te werken. We pakken de uitdagingen van de toekomst aan: we zijn ambitieus als het gaat om wonen, verstedelijking en duurzaamheid. Kortom: het akkoord maakt Leiden groener, sterker en socialer. Nu én in de toekomst!

Ik vind dat we trots mogen zijn op het akkoord dat we samen met GroenLinks en D66 hebben gesloten. Ik kijk er naar uit om komende jaren hard aan de slag te gaan om de plannen uit dit akkoord te verwezenlijken, samen met de Leidenaren.

Je kunt het concept-beleidsakkoord hier bekijken. Komende maandag praten we er met elkaar over tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Ik nodig je, namens fractie en bestuur, van harte uit om daar aanwezig te zijn.

Ik kijk er naar uit je daar te begroeten,

Hartelijke groet,

Marleen Damen
Gijs Holla

 

 

 

 

Marleen Damen

Marleen Damen

Marleen Damen is onze wethouder Zorg en Welzijn. Leiden is de stad waar ik van hou Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mocht zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik het gezicht mocht zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan

Meer over Marleen Damen