Door Bestuur op 30 juni 2017

Ben jij het nieuwe PvdA raadslid?

Iedereen die de PvdA Leiden wil vertegenwoordigen in de Leidse gemeenteraad roepen we op zich te melden voor de kandidatenlijst. We zijn op zoek naar een divers team.

Meld je aan voor 6 juli a.s.!
Op 21 maart 2018 kiezen we in Leiden een nieuwe gemeenteraad. Voor de kandidatenlijst van de PvdA Leiden zoeken we aansprekende vrouwen en mannen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van onze stad.

We zijn op zoek naar een divers samengesteld team, qua geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, opleidingsniveau etc..

Iedereen die de PvdA wil vertegenwoordigen in de Leidse gemeenteraad roepen we op zich te melden voor de kandidatenlijst.

Profiel
Voldoe jij aan het profiel van de PvdA Leiden?
Om de lijst te kunnen samenstellen, is een profiel opgesteld van de fractie en van de leden van de fractie. Onder dit bericht staat een link naar het profiel. Daar kan je ook extra informatie over het raadslidmaatschap vinden.

De kandidaatstellingscommissie is er zich van bewust dat niemand aan alle voorwaarden kan voldoen. Sommige eigenschappen zijn nu eenmaal beter ontwikkeld dan andere. Bij de samenstelling van de conceptlijst houdt de commissie ook rekening met de kwaliteiten van het team in zijn geheel.

Procedure
De kandidaatstellingscommissie zal op basis van een zorgvuldige sollicitatieprocedure een concept-lijst opstellen. De eerste stap in deze procedure is het kenbaar maken van interesse in een plek op de kandidatenlijst door een motivatiebrief en een curriculum vitae (cv) op te sturen.

De brief en het cv moeten voor 6 juli a.s. ontvangen zijn op emailadres: pvdaleiden2018@gmail.com of het postadres: Apothekersdijk 32, 2312 DD te Leiden

Als je interesse hebt in het lijsttrekkerschap gelden aanvullende eisen. Deze eisen staan genoemd in het profiel voor de lijsttrekker, dat Als je lijsttrekker wil worden, moet je dat ook kenbaar maken met een motivatiebrief waarbij een curriculum vitae (cv) is gevoegd. Ook die brief moet voor 6 juli a.s. ontvangen zijn op het vermelde emailadres of postadres.

Na 6 juli zullen geïnteresseerden worden geïnformeerd over de verdere procedure.
De eerste gespreksronden vinden eind augustus/ begin september a.s. plaats.
De concept-lijst gaat als advies naar het afdelingsbestuur en uiteindelijk beslist de afdelingsvergadering over de kandidatenlijst.

Elke kandidaat tekent vóór toelating tot de selectieprocedure de Erecode van de PvdA en de Interne Bereidverklaring. Deze zijn op te vragen via het e-mailadres: pvdaleiden2018@gmail.com.

Interesse?
Wil je eerst meer informatie? Henny Keereweer (henny.keereweer@gmail.com) en Marion van Dongen (topad@xs4all.nl) vertellen je graag meer over dit profiel en de kandidaatstellingsprocedure.

Extra informatie
Informatie PvdA Leiden voor kandidaatstelling
Profielschets PvdA Leiden (inclusief profiel lijsttrekker)

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur