Door Martijn Otten op 19 mei 2017

Benut de talenten van jongeren!

Gisteravond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over de lokale aanpak van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Een enorm belangrijk onderwerp, want elke jongere die thuiszit zonder startkwalificatie en niet het maximale uit zijn talenten heeft kunnen halen, is er natuurlijk één teveel. Ik heb daarom ook vooral vanuit het PvdA-ideaal van gelijke kansen naar dit onderwerp gekeken en de onderwerpen benoemd die mijns inziens nog beter kunnen. Dit was mijn spreektekst:

Voorzitter, het gaat gelukkig iets beter met de schooluitval in Leiden, maar dat komt vooral omdat de enorme chaos bij het ROC Leiden voorbij is. Als je verder kijkt zie je dat het ROC Leiden, het ID College én het ROC Mondriaan landelijk nog steeds bij de top 10-scholen zitten met percentueel de meeste VSV’ers. Op de Instrumentmakersschool na, gaat het dus nog niet goed genoeg in Leiden.

Afgelopen maand was ik samen met veel van mijn collega’s op een jeugdcafé over vroegtijdig schoolverlaten. Eva hield daar een inspirerend verhaal over waarom zij was uitgevallen. En ze eindigde met de conclusie: “ik ben niet uitgevallen van school, maar school is uitgevallen van mij.”

Die woorden beschrijven precies de zorgen van de PvdA. De brief van wethouder Dirkse spreekt over hoe wij uitgevallen jongeren terug kunnen begeleiden naar school, maar als je gaat spreken met jongeren in Leiden die zijn uitgevallen, dan zijn dat vaak helemaal geen kwetsbare jongeren die wij moeten helpen in het schoolsysteem te  passen. Dat zijn sterke, creatieve en talentvolle jongeren die niet worden gestimuleerd door school óf die door vele uitdagingen in het leven geen eerlijke kans hebben gehad.

De PvdA heeft een hele duidelijke visie op het Leidse onderwijsbeleid: wij willen dat álle jongeren een gelijke kans krijgen, zodat ze het maximale uit hun talenten kunnen halen. De drie pijlers uit het Actieplan Gelijke Kansen van Minister Bussemaker zijn heel leerzaam voor Leiden.

  1. Soepele overgangen tussen schoolniveaus (zoals we bijvoorbeeld doen bij het project School is Cool)
  2. Stimulerend onderwijs creëren waar we jongeren vertrouwen geven in hun talenten (precies wat Studio Moio doet)
  3. Kinderen ondersteunen wiens ouders minder in de gelegenheid zijn om hun te begeleiden (zoals onze motie over huiswerkbegeleiding)

Aan de hand van deze visie op gelijke kansen, heb ik drie problemen met de brief van het college.

Allereerst denken we nog teveel in hokjes: we hebben geld voor onderwijskansen, voor vroegtijdig schoolverlaten, voor innovatie. Maar uiteindelijk is dat allemaal aan elkaar verbonden. De wethouder bespaart nu geld bij het onderwijskansenbeleid door te stoppen met School is Cool, maar als over vijf jaar hierdoor een paar jongeren extra uitvallen, kost dat ons veel meer geld bij VSV. Ik begrijp dus niet dat de wethouder op dit succesvolle project wil bezuinigen!

Ten tweede lijkt dit meer op zorgbeleid van wethouder van Gelderen, dan op onderwijsbeleid van wethouder Dirkse. Het gaat er vooral over hoe we voor deze jongeren kunnen zorgen en niet hoe we het onderwijs zo vormgeven dat zij worden gestimuleerd om op school te blijven. Als we zorgen voor stimulerend onderwijs en jongeren beter voorgelicht worden, voorkom je ook veel uitval. Daarom vindt de PvdA bijvoorbeeld dat we moeten investeren in vernieuwende projecten, zoals MBO Univercity.

Ten slotte, vindt de PvdA dat we jongeren zelf centraal moeten zetten. Laat de VSV’ers zélf mee praten over ons lokale beleid. Investeer minder in projecten waar heel veel geld naar de professionals gaat, maar kies voor projecten waar het meeste geld naar de jongeren gaat. Studio Moio zorgt ervoor dat bijna al het geld naar de jongeren zelf gaat en dat betekent dat er per jongere maar iets van €450 subsidie naartoe gaat per jaar. Ter vergelijking, bij Delta, wat natuurlijk ook heel waardevol is, betalen we €3500 per leerling per jaar. Stel dus jongeren en hun talenten centraal, want uit onderzoek blijkt dat dit vertrouwen in eigen kunnen een sleutelfactor is voor een succesvolle onderwijsloopbaan.

Voorzitter, ik sluit af. Ik heb heel veel ideeën genoemd over hoe we in Leiden jongeren beter kunnen helpen en die jongeren daar ook beter bij kunnen betrekken. Een integrale visie over gelijke kansen, minder hokjesdenken, meer focus op preventie en zorgen dat het onderwijs zich ook aanpast aan de jongeren.

Maar het lijkt geen zin te hebben, want de wethouder heeft ons een brief gestuurd waar wij over mogen práten, maar we zelf geen voorstellen over kunnen indienen. De wethouder had ons in oktober toegezegd dat er bij het lokale beleid ruimte zou zijn voor de commissie om voorstellen in te dienen. Ik had dat graag gedaan, bijvoorbeeld om School is Cool of de MBO University te ondersteunen, maar ik heb daar nu geen ruimte voor.

Daarom lijkt het de PvdA goed als de wethouder deze brief omzet in een raadsvoorstel, zodat we hier niet voor niets over hebben gepraat en daadwerkelijk het Leidse onderwijsbeleid kunnen verbeteren.

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik duo-raadslid en doe ik een Master Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik ook als Communicatiemedewerker van de Eerste Kamerfractie PvdA en heb ik in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA gezeten van 2015 tot 2017. Ik wil me net als de afgelopen jaren

Meer over Martijn Otten