Door Elwin Wolters op 2 februari 2016

Bewoners Doelencomplex eindelijk serieuze gesprekspartner rond Humanities Campus

In de Raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de PvdA, in samenwerking met de SP, ervoor gezorgd dat bewoners van Doelencomplex eindelijk serieus worden genomen door Universiteit Leiden bij de bouw van Humanities Campus. Ook is de universiteit nu bereid om met woningcooperatie De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex serieus te kijken naar alternatieven waarbij sloop van de 58 sociale huurwoningen niet nodig is.

In eerste instantie was de Universiteit Leiden van plan om op het terrein van de huidige Faculteit der Geesteswetenschappen een campus ontwikkelen: de Humanities Campus. Hiervoor zouden de sociale huurwoningen van het Doelencomplex moeten worden gesloopt en daarover hadden de bewoners geen inspraak in. De bewoners mochten alleen meepraten over waar zij, nadat hun huis was gesloopt, geherhuisvest zouden worden. Participatie door bewoners, waarbij eventuele sloop kan worden voorkomen, was voor de universiteit Leiden niet mogelijk.

De PvdA kon zich hierin niet vinden en heeft zodoende, met succes, gepleit voor aanpassing van het raadsbesluit. Hierdoor zijn alle opties, dus ook behoud van de woningen, mogelijk en komt er een onafhankelijk procesbegeleider die samen met bewoners, universiteit en De Sleutels het gesprek aangaat. De PvdA hoopt dat dit ertoe leidt dat er een fatsoenlijk gesprek kan worden gevoerd tussen alle partijen, waarbij een optie naar voren komt die voor alle partijen acceptabel is.

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters