Door Merenwijk op 22 maart 2017

Bewoners uit de Merenwijk uiten zorgen over plannen Kagerzoom

Ten noorden van de Merenwijk ligt een geweldig groen gebied, de Kagerzoom. Als je op zoek bent naar rust, groen en ruimte is dit een gebied waar je moet zijn. Hier maken veel bewoners uit de Merenwijk dan ook gebruik van.
“Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom”. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête waaraan in september 2016 ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken? De Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een nieuwe visie voor de Kagerzoom.

Afgelopen woensdag heb ik een bewonersavond bijgewoond over de plannen in de Kagerzoom. De wijkvereniging Merenwijk organiseerde de avond om een stand van zaken te geven en de bewoners vragen te laten stellen aan een ambtenaar van de Gemeente Teylingen en de Gemeente Leiden. Er is veel onrust omdat de Merenwijkers bang zijn dat de rust in dit gebied verstoord zal worden door nieuw aangekondigde ontwikkelplannen en een Skeelerbaan die de ijsbaan in Teylingen aan wil leggen. Hebben de Merenwijkers hun inspraak kunnen leveren op de plannen? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van Teylingen om ook de Merenwijk te betrekken bij plannen op Teylings grond?

Wat mij betreft is een goed participatieproces essentieel voor een groot draagvlak voor een project, ook voor Kagerzoom en óók voor de aanleg van een Skeelerbaan. Hoe wordt het parkeren geregeld? Hoe zit het met geluid- en lichteffecten? Wat voor soort wedstrijden zullen er georganiseerd worden? Allemaal vragen en terechte zorgen die de bewoners hebben gesteld aan de projectleider van de Gemeente Teylingen.

Een delegatie van bewoners, de wijkvereniging en de stichting Broek en Simontjespolder gaat in gesprek met de wethouder in Teylingen. Ikzelf heb ook enkele actiepunten meegenomen die ik de komende tijd ga oppakken.

Merenwijk

Merenwijk

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum. Onze voorstellen uit 2014: Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte. Een

Meer over Merenwijk