Door Anna van den Boogaard op 29 september 2011

Bijstandsgerechtigden niet zinloos aan het werk

Het college van B&W wil bijstandsgerechtigden vanaf volgend jaar onbetaald zinloos werk laten doen. De Leidse PvdA is geschrokken van het voorstel, omdat het college zelf aangeeft dat dit werk voor de bijstandsgerechtigden zelf geen enkel nut heeft. Tot nu toe konden bijstandsgerechtigden alleen gedwongen worden om onbetaald te werken als ze hierdoor sneller een betaalde baan zouden kunnen vinden.

Het college noemt in de begroting van het komende jaar de nieuwe bevoegdheid om uitkeringsgerechtigden te verplichten tot het onbeloond verrichten van maatschappelijk nuttige werkzaamheden en kondigt aan in de loop van 2012 met een voorstel hiertoe te komen. De Leidse PvdA fractie is tegen het gebruik van deze bevoegdheid. ‘Iedereen die kan werken, moet er alles aan doen aan het werk te komen’ aldus PvdA woordvoerder Werk en Inkomen Anna van den Boogaard ‘maar dit voorstel brengt uitkeringsgerechtigden geen stap dichter bij de arbeidsmarkt’.

De PvdA vindt dat bijstandsgerechtigden intensief begeleid moeten worden naar een nieuwe baan. Desnoods moet men gedwongen kunnen worden zich in te spannen, als dit uiteindelijk een baan voor die persoon oplevert. Van den Boogaard: ‘Het is stuitend dat het college uitdrukkelijk aangeeft dat deze maatregel juist niet gericht is op re-integratie op de arbeidsmarkt’. De fractie vindt het daarnaast onfatsoenlijk dat er geen concrete beloning tegenover de gedwongen werkzaamheden staat: ‘als uitkeringsgerechtigden gedwongen worden voor henzelf nutteloze werkzaamheden te verrichten, moet hier minstens het minimumloon tegenover staan’.

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid.

Meer over Anna van den Boogaard