Door Boerhaavedistr. op 26 mei 2016

Brief aan COA over plotselinge overplaatsing

Naar aanleiding van het bericht dat 250 mensen plotseling worden overgeplaatst naar reguliere AZC’s hebben een aantal partijen besloten onderstaande brief naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te sturen.

Beste directeur van het COA,

Een groep van 250 mensen is in de noodopvang aan de Wassenaarseweg in Leiden terecht gekomen, wachtend op uitsluitsel over hun toekomst. We hebben die ruimte met overtuiging geboden. Het is goed dat we in Nederland een degelijke procedure volgen voor mensen die hun toevlucht zoeken tot de vrede in ons land. De mensen die tijdens die procedure in Leiden noodopvang kregen hebben we welkom geheten, ze zijn bijgestaan door veel vrijwilligers en de kinderen hebben een plek op Leidse scholen gekregen.

Net nu voor veel mensen duidelijkheid kwam over hun asielaanvraag, is plotseling door u besloten dat de mensen naar reguliere AZC’s moeten. Dat is op zich goed nieuws omdat de omstandigheden daar beter zullen zijn. Het behoort ook tot uw bevoegdheid, daar zijn we ons van bewust en we willen recht doen aan de rol die u daarin hebt. Maar de manier waarop dit is gebeurd heeft de mensen die het betreft, de vrijwilligers en veel mensen in Leiden geschokt en diep geraakt.

De mensen waar het om gaat kregen nauwelijks tijd om zich voor te bereiden op hun vertrek en zijn zomaar van de ene plek naar de andere plek verplaatst. Er was onzekerheid over wat meegenomen kon worden naar de nieuwe locatie. Gelukkig zijn, mede door de inzet van vrijwilligers, veel spullen uiteindelijk mee verhuisd. De kinderen die in Leiden naar school gingen konden geen afscheid nemen van hun klasgenootjes, van elkaar of van de vele vrijwilligers die hen hebben bijgestaan. Dat doet geen recht aan hoe we de opvang van deze mensen in Leiden hebben willen vormgeven,

Wij beseffen dat het COA door het grote aantal asielaanvragen met een lastige opgave geconfronteerd wordt. Al deze vluchtelingen moeten op de juiste wijze door de asielprocedure heen en in ons land worden gehuisvest. Maar blijf de vluchtelingen alstublieft ook als mensen zien en realiseer u dat zij in korte tijd relaties hebben opgebouwd die op deze wijze te abrupt beëindigd zijn. Wij hopen dat u in de toekomst, in mogelijk vergelijkbare situaties, de betrokken mensen meer tijd zult gunnen om goed afscheid te nemen van hun nieuwe vrienden.

Veel betrokken Leidenaren hopen dat de vluchtelingen die begonnen waren met het opbouwen van een nieuw leven in Leiden, hier weer een huis aangeboden zullen krijgen, mochten ze een status krijgen. Zo kunnen deze vluchtelingen verder in de samenleving waarvan zij inmiddels deel zijn gaan uitmaken. We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken met de gemeente Leiden in overleg te treden om de vluchtelingen die dat wensen aan de gemeente Leiden te koppelen.

namens de volgende partijen in de Leidse gemeenteraad:

CDA
ChristenUnie
D66
GroenLinks
Leefbaar Leiden
Partij voor de Dieren
PvdA
SP

Boerhaavedistr.

Boerhaavedistr.

Wat in bestuurstermen het Boerhaavedistrict heet, is het gebied tussen het spoor, de Plesmanlaan en de grens met Oegstgeest en het bestaat uit vijf wijken: Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier, Pesthuiswijk (LUMC) en Leeuwenhoek (Bio Science Park en Bèta-campus van de Universiteit Leiden). Dit district is op het Stationsdistrict na, het district met de minste inwoners (4500),

Meer over Boerhaavedistr.