Door Erica Linger op 25 maart 2016

College omarmt PvdA standpunt: Wijkbibliotheken belangrijk in toekomstvisie BplusC

Afgelopen week heeft het college in een persbericht laten weten dat ze de nieuwe toekomstvisie van BpusC ondersteunen. Daarin staat dat BplusC een knooppunt voor kennis, kunst en contact op twee locaties in de binnenstad en in de wijkvestigingen moet worden. Vanuit de PvdA werden wij hier heel blij van, omdat dat betekent dat het college het standpunt van de PvdA over het belang van wijkvestigingen ondersteunt en omarmt.

De PvdA maakt zich al een tijdje zorgen over de wijkvestiging van de BplusC in de Merenwijk. Deze wijkbibliotheek werd vorig jaar bijna gesloten, maar is uiteindelijk door acties van wijkbewoners en een amendement van de PvdA open gebleven.

Begin dit jaar hebben we met de werkgroep cultuur van de PvdA een bezoek gebracht aan de bibliotheek in de Merenwijk. Tijdens het werkbezoek hebben wij samen met bewoners geconstateerd dat de bibliotheek weliswaar open is, maar dat daar eigenlijk alles mee is gezegd. De bibliotheek in de Merenwijk kent onhandige openingstijden, is beperkt open, investeert niet meer in een nieuwe collectie en houdt vrijwillige inzet van wijkbewoners af.

Naar aanleiding van het werkbezoek heb ik hierover vragen aan de wethouder gesteld. Inmiddels lijkt er beweging in de zaak te zitten. Om te beginnen onderkent het college het belang van wijkvestigingen. Ook BplusC lijkt weer te geloven in een toekomst voor de bibliotheek in de Merenwijk. Zo opent de wijkbibliotheek binnenkort haar deuren op zondag voor een kunstfestival in de Merenwijk: Kunst uit Eigen Stal.

Binnenkort komt de nieuwe bibliotheekvisie naar mijn commissie. We zijn blij met de aandacht voor het belang van wijkvestigingen, maar zullen zeker aandacht blijven vragen voor de bibliotheek in de Merenwijk en andere wijkbibliotheken in Leiden. De PvdA werkgroep cultuur is bezig met het schrijven van een aantal aanbevelingen voor de bibliotheek in de Merenwijk. Dit naar aanleiding van het werkbezoek en gesprekken die zij hebben gevoerd met wijkbewoners en organisaties. Deze aanbevelingen willen ze aan de wethouder meegeven.

Of we vanuit de fractie de hele bibliotheekvisie zullen ondersteunen weten we nog niet. Daar moeten we nog over spreken, maar de kop van het persbericht sprak ons in ieder geval aan. Een knooppunt voor kennis, kunst en contact in de stad en met kleinere vestigingen in de wijk. Laagdrempelig, dichtbij en toegankelijk. Hier moeten we wat de PvdA betreft in blijven investeren!

Binnenkort meer over de toekomstvisie BplusC.

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger