Door Mors op 11 maart 2014

De PvdA was in de Mors: de resultaten!

Onlangs waren we in de Mors om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen hebben het naar hun zin in de wijk. Toch zijn er ook nog zorgen en verbeterpunten in de buurt.

De bewoners van de Mors waarderen de rust in de wijk; een kwart van de bewoners gaf aan dit het grootste pluspunt te vinden. Ook zijn zij tevreden over de sociale samenhang in de buurt. Veel buurtbewoners geven verder aan de bereikbaarheid van buurt en winkels in de buurt – het Diamantplein – als prettig te ervaren.

Hoewel bewoners aangeven in het algemeen tevreden te zijn over de wijk, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zwerfvuil en onderhoud van het groen werd daarbij vaak genoemd. Verder werd parkeren door veel mensen als een probleem ervaren en stelden een aantal bewoners (maar niet allemaal) daarom parkeerrestricties voor – zoals een blauwe zone. Tot slot maakt een aantal buurtbewoners zich zorgen over de verkeerveiligheid.

Ook wordt er in een deel van de wijk overlast van hangjongeren ervaren (van jongeren uit andere wijken). Van Jongerenwerk hebben wij vernomen dat dit probleem bij hen bekend is en dat er gezocht wordt naar een oplossing voor deze lastige kwestie.

De PvdA Leiden neemt deze zorgen serieus. We gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. De PvdA vindt dat de wijken – zoals de Mors – meer aandacht verdienen dan zij de afgelopen jaren gekregen hebben. Daarom werken wij aan een investeringsplan voor de wijken. De inbreng komt daarbij goed van pas.

Mors

Mors

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de

Meer over Mors