De scholen zijn weer begonnen!

Door Suzanne van der Jagt op 9 september 2020

Het was weer even wennen maandagochtend. Vroeg ontbijten, broodtrommels inpakken en snel naar school. Omdat alle klassen weer om 8.45 uur beginnen, is het druk op het schoolplein. Kinderen worden door het raam van de kleuterklas in hun klaslokaal gezet. De oudere kinderen gaan met hun juf (groep 3) of zelf naar binnen. Ouders mogen nog niet de school in. Gelukkig is er via het zwaairaam nog even contact met de kinderen van groep 3 en 4.

De invloed van corona op school is goed merkbaar. De looplijnen zijn bijgewerkt, de leraren in de hogere klassen zitten op een afstand van de kinderen. Er hangt eenspatscherm bij het bureau. Op de school van mijn kinderen kan nog niet worden gegymd; de ventilatie is nog niet op orde.

Zeker zijn van goed onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen zich op school goed kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Schoolbestuurders zijn hier duidelijk over; dat begint met goede docenten. En juist op dat punt zijn er grote zorgen. In Nederland hebben we een tekort aan leraren. In Leiden gaat het op veel scholen net goed, maar op het moment dat er sprake is van langdurige ziekte, dan gaat het mis. Corona vergroot het risico dat er straks klassen zijn zonder leraar, omdat die bij verkoudheid eerst getest moeten worden en de uitslag thuis moeten afwachten.

In gemeenten als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn de problemen – ook voor corona al – groter dan bij ons. Zij hebben ervoor gekozen speciale actieplannen op te stellen om het lerarentekort terug te dringen. De gemeente pakt de regie en trekt samen op met scholen om te doen wat nodig is voor kinderen.

Dat beleid lijkt langzaamaan zijn vruchten af te gaan werpen. Het Parool berichtte vorige week dat het lerarentekort in Amsterdam afneemt door de aanpak met bonus, parkeervergunning en huurhuis. Het is dus mogelijk om te zorgen dat je als school en stad meer leraren aantrekt en dat is goed nieuws. Tegelijkertijd baren deze ontwikkelingen schoolbestuurders zorgen.

Wat doen wij in Leiden?

Er is goed contact tussen het college en de scholen over dit soort zaken. De scholen zelf proberen het voor leraren extra aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door ze extra te betalen voor lesgeven op scholen met kinderen met veel achterstanden. In de Leidse Educatieve Agenda is een aantal punten genoemd om leerkrachten aan te trekken. Maar concrete resultaten op bijvoorbeeld het fysieke domein zijn nog niet zichtbaar.

Daarom gaan we hier als PvdA Leiden zelf mee aan de slag. Zo heeft collega Marc Newsome onlangs in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplekken voor docenten. Want als je als docent per dag vijftien euro parkeerkosten betaalt, dan scheelt dat weer een hoop inkomen. De gemeente Leiden doet nu daarom onderzoek naar parkeervergunningen speciaal voor docenten.

Volgens schoolbestuurders wordt dit ook hoog tijd. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam liggen redelijk in de buurt. Zij zijn bang dat vooral de dertigers wegtrekken op het moment dat zij kinderen krijgen en geen genoegen meer nemen met een klein appartement in onze mooie stad. Dat willen we voorkomen. Want elk kind moet zeker zijn van goed onderwijs.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt