Door Martijn Otten op 26 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen!

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan.

Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig naar te school te laten fietsen, hangen er op vele plaatsen in de stad alweer grote borden om aan te geven dat de scholen weer gaan beginnen. Dit is een campagne van Veilig Verkeer Nederland, omdat ook nu nog blijkt dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, omdat fietsen niet veilig genoeg is, en dat in september het aantal jongeren met letselschade veel hoger ligt dan in andere maanden, voornamelijk onder 12-jarigen.

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de stand van zaken van het project Verkeersveilige schoolomgeving? Bij welke scholen is er nog sprake van een onveilige verkeerssituatie?
  2. Valt de school PI De Brug ook onder dit plan, aangezien de PvdA erop werd geattendeerd dat er een onveilige situatie ontstaat wanneer de busjes van het leerlingenvervoer niet kunnen parkeren voor de school en de kinderen de Wassenaarse weg moeten oversteken?

De PvdA werd er ook op geattendeerd dat er gevaarlijke situaties ontstaan in het Houtkwartier, de wijk met de meeste middelbare scholen van Leiden, omdat wekelijks, om half negen ’s ochtends, grote vuilniswagens door de wijk rijden. De laatste jaren zijn er meerdere (soms dodelijke) ongelukken in Nederland geweest tussen vuilniswagens en fietsers en het lijkt ons enorm belangrijk dat de gemeente probeert gevaarlijke situaties en mogelijke ongelukken met schoolgaande kinderen te voorkomen. De PvdA is erg benieuwd of dit probleem ook in andere wijken speelt en of het mogelijk is om de vuilophaalschema’s aan te passen aan de schooltijden.

  1. Klopt het dat de vuilniswagens in het Boerhaavedistrict om circa half negen door de straten rijden?
  2. Is het college het met de PvdA eens dat het de veiligheid van deze jonge fietsers zou bevorderen als we de schema’s aanpassen, zodat het vuilnis op een andere tijd wordt opgehaald?
  3. Zijn er in andere wijken ook vuilniswagens die rijden tijdens de tijd dat kinderen naar school gaan?
  4. Is het college bereid te onderzoeken of deze schema’s kunnen worden aangepast en zo ja, op welke termijn kan dat gebeuren?
Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten