Door Abdelhaq Jermoumi op 9 juni 2016

€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders

In 2015 heeft de raad onze motie VOD ‘Investeren in thuis II’ aangenomen. Bij het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidslening stelde het college voor deze motie af te doen, waar wij en een meerderheid van de commissie het niet mee eens waren. Ons voorstel was om een bedrag van € 750.000 te investeren in besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen. Dit zagen wij niet terugkomen in de afdoening van de motie. Dit wilden wij anders zien. Afspraak was dat ik als indiener van de motie en wethouder de Wit over de verwachtingen en de mogelijkheden zouden gaan overleggen.

De wethouder bracht ons recent op de hoogte van een aantal zaken waaraan gewerkt wordt om uiteindelijk de woonlasten van huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Er zijn goede gesprekken corporaties Portaal, Sleutels, Ons Doel, Duwo geweest, waaruit goede ideeën zijn voortgekomen. Plannen voor het vervangen van geisers (Sleutels), plaatsen zonnepanelen (Ons Doel), bewustwordingscampagnes, energie neutrale woningen (Portaal), etc. Maar ook nu wordt er al aan huurders projecten gewerkt, zoals in de Zeeheldenbuurt. Er komt een barometer waarin duidelijk wordt wat de corporaties momenteel doen aan duurzaamheid, en specifiek aan energiebesparing.

Via een nieuwe wijkaanpak gaat het adviesbureau ‘Overmorgen’ een plan van aanpak opstellen om naar het voorbeeld van andere steden, energiecampagnes op te zetten om op een laagdrempelige manier bewoners te triggeren om energie maatregelen te nemen. Het project ‘Tegenstroom’ dat Ymere heeft uitgevoerd in Almere wordt uitgerold in Leiden. Doelstelling is om op 400 corporatiewoningen zonnepanelen te plaatsen.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij na de zomer met de nieuwe wethouder hier verder over kunnen praten om tot definitieve afdoening van de motie te komen. Als er op deze ingeslagen weg verder wordt gegaan, zijn wij ervan overtuigd dat de woonlasten van huurders iets worden verlaagd en het wooncomfort verhoogd.

 

 

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi