Door Merenwijk op 12 april 2017

Een dichtbebouwde stad verdient een mooi groen buitengebied

Leiden is een prachtige stad om in te wonen. Het is echter ook een van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Daarom vindt de PvdA Leiden het belangrijk dat de gebieden buiten de stad groen, rustig en open zijn.

Een skeelerbaan in het gebied de Kagerzoom staat daarmee op gespannen voet. De vele bezoekers voor wedstrijden, trainingen en recreatie zorgen voor geluid- en lichtoverlast. Ook vrezen wij voor parkeeroverlast in de Merenwijk en gaat de aanleg ten koste van groen weidelandschap.

Wij hebben daarnaast moeten constateren dat de inspraak- en participatie vanuit de Gemeente Teylingen naar de bewoners van de Merenwijk als goede buur, niet goed is aangepakt. Echte participatie en inspraak betekent ook dat de optie van niet-aanleggen van de Skeelerbaan als reële optie moet worden meegenomen. Dat is tot nu toe echter niet gebeurd.

Op basis van deze argumenten kan de PvdA de aanleg van de skeelerbaan daarom niet steunen. Wij kiezen voor een groene en rustige Kagerzoom.

Bekijk ook ons filmpje over dit onderwerp op Facebook.

Merenwijk

Merenwijk

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum. Onze voorstellen uit 2014: Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte. Een

Meer over Merenwijk