Door Binnenstad op 2 april 2016

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

Echter in de ogen van de PvdA is deze maatregel niet afdoende om de woonoverlast, in met name de wijken Transvaal, Haagwegkwartier, Professoren- en Burgemeesterswijk, op te lossen. De PvdA ziet graag dat er een vergunningsplicht en een stop op het aantal verkamerde woningen in Transvaal en Haagwegkwartier komt. Deze wijken zijn grotendeels al verkamerd en de verloedering en overlast is daar duidelijk zichtbaar en merkbaar. Directe actie is daarom nodig. Helaas waren, naast de PvdA, alleen de SP en Leefbaar Leiden bereid om de bewoners in deze wijken daadwerkelijk te steunen in hun jarenlange strijd tegen woonoverlast. Andere partijen kozen hier voor pandjesbazen en huisjesmelkers.

Ook een verzoek van de PvdA om handhavingsintrumenten nader te onderzoeken behaalden geen meerderheid. Zonder goede handhaving is woonoverlast niet aan te pakken en daarom drong de PvdA aan om verbreding van de mogelijkheden om te handhaven. Op dit moment hebben bewoners die overlast melden vaak het gevoel dat er weinig aan de overlast wordt gedaan. Vandaar dat de PvdA pleit voor meer en betere handhavingsinstrumenten.

Voor de PvdA betekent dit dat er werk aan de winkel blijft. De nu gekozen maatregel is een eerste stap, maar lost de problemen zeker niet op. De PvdA kiest voor de bewoners in de wijken en daarom blijft woonoverlast door verkamering een speerpunt en zal dit dan ook blijven agenderen. Omdat voor sommige partijen alleen cijfers tellen, roepen wij bewoners die overlast ervaren dit te blijven melden via het meldpunt op de gemeentelijke website. Dit meldpunt vindt u hier. Bij ernstige overlast kunt u ook een melding doen bij de politie. Ook blijft het PvdA-meldpunt woonoverlast door verkamering, woonoverlastleiden@gmail.com, in gebruik.

Binnenstad

Binnenstad

De Binnenstad is het hele gebied binnen de singels inclusief de directe omgeving van het Centraal Station. Er wonen ongeveer 20.000 Leidenaren. De binnenstad is een van de belangrijkste economische en culturele motoren van onze stad met verschillende (Rijks)musea, duizenden monumenten, het kernwinkelgbied en prachtige grachten. De binnenstad trekt bijna 1 miljoen toeristen per jaar

Meer over Binnenstad