Eerste Leids PvdA Stadscongres

11 december 2018

 

Op woensdag 28 november 2018 was het eerste Leids PvdA Stadscongres. Het doel was om onze leden en andere geïnteresseerden te inspireren door drie echte Leidenaren het woord te geven en hen over hun visies en projecten te laten vertellen. Wij van de PvdA- Leiden willen nog meer in de haarvaten van de stad zitten en deze drie gasten gaven ons een mooie inkijk in wat er allemaal in de stad speelt. Samen maken wij Leiden immers groener, sterker en socialer.

Het vuur in ons rode hart werd tijdens dit Stadscongres aangewakkerd en keer op keer blijkt dat de PvdA nu belangrijker is dan ooit. De verdeeldheid in onze stad moet nog meer worden weggenomen en de kloof tussen arm en rijk, oud en jong en populisme en sociaal moet worden gedicht. Onze mening is dat hoewel het goed gaat met Leiden, het nog niet goed gaat met alle Leidenaren.

Het Stadscongres bestond uit drie delen: pitchen, rondetafelgesprekken en een terugkoppeling. Onze gasten waren: Huub Frencken (groener), Jos Valk (sterker) en Carolien de Groot (socialer). Huub Frencken vertelde over de Garenmarkt en het Singelpark: de stad moet immers groener worden. De tweede spreker was Jos Valk, in het dagelijks leven projectleider van Team Werk en Inkomen. Jos Valk pitchte over het JAS project en hoe statushouders zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig kunnen worden. Tot slot, Carolien de Groot, directeur-bestuurder van Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland, die zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind hoort dezelfde kansen te krijgen om te kunnen worden wat hij/zij wil worden.

Na deze drie pitches ging de groep uiteen voor rondetafelgesprekken. Onder leiding van verschillende fractieleden kwam de discussie goed opgang en niemand leek er genoeg van te krijgen.

Groener

Huub Frencken heeft zich samen met een groep bewoners ingezet om het plan van de gemeente om een groot parkeerterrein aan te leggen op de Garenmarkt op een andere manier te laten indelen. De Garenmarkt wordt nu een duurzaam, groen, zonder parkeren, plein met respect voor de historie. Het ideaal is om een mooi plein aan de Garenmarkt te krijgen met veel groen en met een duidelijke functie voor de wijk en voor de stad. En samen, met onder andere de PvdA en de gemeente, kan dit initiatief verwezenlijkt worden.

Sterker

In oktober 2015 is de gemeente Leiden gestart met het programma Leidse Inburgering. Hierin ondersteunt de gemeente statushouders om zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig te worden. Door middel van werk, sociale contacten en maatschappelijke participatie moeten zij een eigen plek in de Leidse samenleving zien te vinden. In het programma Leidse Inburgering van Jos Valk zijn mensen 24 uur per week actief bezig met inburgering, ontwikkeling en instroom naar school of op de arbeidsmarkt. Een ambitieus project dat landelijk met veel belangstelling wordt gevolgd. Bij het JAS project zijn er nog de nodige obstakels weg te werken. Zo is de financiering lastig: vanuit het ESF krijgt de gemeente geld en vanuit het ministerie van VWS. Een ander probleem is het matchen van de verwachtingen met de werkelijkheid. Ook ziet men vanuit de gemeente dat bij getrouwde stellen, de partners niet gelijk met elkaar oplopen qua inburgering. Een man is vaker verder ingeburgerd en bijvoorbeeld handiger met taal dan zijn vrouw. Vaak drukt een man zijn vrouw hiermee weg. Een moeilijke situatie. Maatwerk kan in dergelijke gevallen een oplossing bieden maar het blijft lastig. Het doel is om mensen tot leren te brengen. Dat is moeilijk en dat vergt veel energie en inzet.

Socialer

JES Rijnland werkt op drie niveaus, namelijk schoolniveau, wijkniveau en thuisniveau. Zo zijn er onder andere de volgende projecten: een voorleesexpres, huiswerkkamers, museumbezoek en worden gezinnen die hulp hard nodig hebben door middel van gesprekken thuis op weg geholpen. Er is een grote vierdeling in Leiden:

  • Wijk met hoger opgeleide witte mensen die naar 2 specifieke scholen gaan;
  • Wijk met hoger opgeleide ‘zwarte’ mensen die naar een specifieke school gaan;
  • Wijk met lager opgeleide ‘zwarte’ mensen;
  • Wijk met lager opgeleide witte mensen.

JES Rijnland wil dat ieder kind gelijke kansen krijgt en dat moet niet afhangen van de wijk waar een kind wordt geboren of andere sociale achtergronden. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling.

Terugkoppeling

De fractie wil inspelen op de inhoudelijke onderdelen van de rondetafelgesprekken zodat zij nog concreter te werk kunnen gaan. Martijn Otten (tafel: Carolien de Groot) vertelt hoe belangrijk het voor de fractie is om te focussen op de kinderen: zij zijn immers onze toekomst. Een voorbeeld dat naar voren kwam is dat er nog steeds veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Martijn Otten is meteen na het Stadscongres met scholen om de tafel gaan zitten om te kijken hoe wij dit kunnen oplossen.

Voor Gijs Holla (tafel: Huub) is de sociale kant erg belangrijk. Bij het opknappen van wijken is het niet alleen nodig om aandacht te schenken aan de wijken waar mensen goed voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Ook minder goed bedeelde wijken (zoals de Kooi) waar mensen niet zo mondig zijn, verdienen aandacht en ook die mensen verdienen het om in een groene wijk te wonen. Het vraagstuk rondom te weinig woningen mag niet domineren, want er dienen ook afspraken gemaakt te worden over de hoeveelheid groen.

Marc Newsome (tafel: Jos Valk) benadrukt in zijn terugkoppeling het belang van maatwerk. Verder zijn er nog coaches nodig die een uur in de week met statushouders afspreken en helpen. Hier is meteen een oproep voor gedaan binnen de vergadering.

Het eerste Leids PvdA Stadscongres, zo bleek uit de enthousiaste reacties, was een succes. Wij zijn er voor iedereen en de leden die zich dagelijks inzetten voor anderen bewijzen maar weer dat het niet alleen om jouw eigen leven gaat, maar om de hele stad met al haar inwoners. Zo mag deze bijeenkomst altijd wel zijn, waar Leidenaren centraal staan en iedereen betrokkenen wordt. Een mooie opmaat voor de toekomst, want samen maken wij Leiden groener, sterker en socialer.