Door Mors op 23 januari 2013

Eerste stap verlichting parkeerdruk Transvaal II en III genomen

In december heb ik mij samen met enkele andere partijen bezig gehouden met de onaanvaardbare hoge parkeerdruk in Transvaal II en III. Dit heeft geleid tot in een motie waarin we het college opgeroepen hebben om een aantal acties te nemen om de parkeerdruk te verlichten. Gisteren heeft het college de eerste stap genomen door het parkeerterrein langs het spoor in Transvaal I tijdelijk te onttrekken aan het parkeerrestrictiegebied. Hierdoor is er voor bewoners van Transvaal II en III en bezoekers meer ruimte ontstaan om hun auto te parkeren.

Natuurlijk is het probleem hiermee niet in 1 keer opgelost maar het geeft wel enige verlichting. De komende maanden zullen er nog een aantal maatregelen genomen worden om de parkeerdruk nog verder te verlichten. Op verzoek van de bewoners wordt er in die wijken uiteindelijk een vorm van parkeerrestrictie ingevoerd. Vanwege de lange doorlooptijden gaat dit echter helaas nog een tijdje duren.

Meer info is op de site van de gemeente te vinden (tweede bericht).

Mors

Mors

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de

Meer over Mors