Door Henny Keereweer op 31 mei 2013

Eindelijk droge voeten voor de Kooi

Na jaren aandringen door de Partij van de Arbeid werd vandaag duidelijk dat er voldoende geld beschikbaar is voor het oplossen van de wateroverlast in de Kooi. Henny Keereweer, fractievoorzitter: “Na al die jaren is er eindelijk zicht op droge voeten voor de bewoners van de Kooi”.

Heftige regenval leidt in dit deel van de stad met enige regelmaat tot wateroverlast – vanwege een slechte afvoer van het hemelwater en de ligging van de wijk. De afgelopen jaren drong de PvdA er daarom herhaaldelijk bij het College en de Gemeenteraad op aan dat deze problemen dringend om een oplossing vroegen. Enkele concrete voorstellen om deze situatie op te lossen en om dit van te betalen, haalden het echter niet.

Na aandringen van de PvdA zegde het College vorig jaar aan de Raad toe om uiterlijk in januari van dit jaar met een oplossing en financiering te komen. Destijds werd inderdaad een plan gepresenteerd, maar de financiering bleef nog achterwege. Nu is het College er ook eindelijk uit waar het plan van betaald moet worden.

Henny Keereweer

Henny Keereweer

Waarom de gemeenteraad?  Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden. Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid,

Meer over Henny Keereweer