Door Elwin Wolters op 2 juni 2017

Gelukt! Extra handhaving om woonoverlast verkamering aan te pakken

De gemeenteraad heeft op 30 mei op initiatief van de PvdA & D66, ingestemd met de oproep aan het college voor meer handhavers tegen woonoverlast door verkamering.Uit de stad krijgt de PvdA veel signalen dat er weinig tot niets met meldingen van overlast wordt gedaan. Extra handhaving is daarom ook hard nodig. Daarom zijn we blij dat de gemeenteraad instemde met ons initiatief.

Al lange tijd zetten we ons in om de overlast door verkamering aan te pakken. Verkamering is het opsplitsen van woningen in verschillende kamers voor de verhuur aan bijvoorbeeld studenten of expats. Het is één van de nadelen van een aantrekkelijke stad. Wijken als Transvaal, het Haagwegkwartier en de omgeving van de Burggravenlaan hebben veel last van overlast door verkamering. Bovendien betalen de kamerbewoners van de opgesplitste panden vaak een hoge prijs voor hun woonruimte en wonen ze vaak in onveilige omstandigheden. 

Daarom zijn we blij dat naast de extra handhaving ook extra maatregelen worden genomen om nieuwe verkamerde huizen te isoleren en brandveiliger te maken. Deze maatregelen zijn 3x winst voor de stad. Studenten en arbeidsmigranten krijgen veiligere en stillere kamers, omwonenden minder overlast en de gemeente krijgt minder meldingen.

De PvdA vindt dit winstpunten en hoopt dat de woonoverlast hiermee grotendeels verdwijnt. Als na de evaluatie komend jaar geen verbeteringen zichtbaar zijn dan zal de PvdA opnieuw een voorstel doen om in bepaalde wijken of straten het aantal verkamerde woningen te maximeren. Zo´n soort maatregel is inmiddels al in meer studentensteden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht, succesvol ingevoerd

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters