Door Anna van den Boogaard op 22 december 2010

Gemeente Leiden gaat door met sociale winst

Het initiatief raadsvoorstel sociale winst bij aanbesteding van PvdA en GroenLinks blijkt te werken. Werkgevers die opdrachten van de gemeente willen worden verplicht om tien procent van de aanneemsom te besteden aan opleidingsplaatsen of banen voor bijstandsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden kunnen op deze manier werkervaring opdoen en vergroten zo hun kansen op de arbeidsmarkt.
Vanaf maart 2009 is bij wijze van proef een sociale winstvoorwaarde opgenomen in vijf aanbestedingen. Dit waren aanbestedingen op het gebied van infrastructuur, bouw, onderhoud en groen (‘werken’). In 2011 wordt de sociale winstvoorwaarde structureel ingevoerd met een streven om jaarlijks in minimaal 5 aanbestedingen vanaf € 250.000 voor ‘werken’ de sociale winstvoorwaarde op te nemen. Ook wordt in 2011 een sociale winstvoorwaarde opgenomen bij een aanbesteding voor diensten boven de € 75.000.
Investeren in het laten opdoen van ervaring in echte banen en het volgen van scholing zijn volgens de PvdA de ingrediënten voor een geslaagde terugkeer op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die momenteel krap is, zeker voor mensen met weinig ervaring en/of onvoldoende scholing. In tijden dat het moeilijk is dragen zulke creatieve oplossingen bij aan het terugdringen van de werkeloosheid en armoede. We zijn dan ook blij dat de sociale winstvoorwaarde wordt voortgezet. En mag wat ons betreft, bij gebleken resultaat, worden uitgebreid!

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid.

Meer over Anna van den Boogaard