Door Elwin Wolters op 6 september 2017

Gemeentelijk meldpunt woonoverlast verkamering werkt niet

Met verbazing constateert de PvdA Leiden dat het meldpunt woonoverlast van de gemeente Leiden niet werkt. Dit meldpunt dient er voor om woonoverlast door bijvoorbeeld verkamering te melden. Op deze manier kan de gemeente deze overlast aanpakken. Doordat het meldpunt niet werkt, kunnen Leidenaren dus geen melding doen van woonoverlast bij verkamering.

De aanpak van woonoverlast door verkamering is een speerpunt van de PvdA Leiden. Verkamering onder de juiste voorwaarden is niet direct het probleem. De PvdA krijgt echter al jarenlang talloze signalen van woonoverlast, zoals geluisoverlast, intimidatie en fietsoverlast, door verkamering binnen. Deze overlast breidt zich als een olievlek uit over de stad: van Transvaal tot de Professorenbuurt en de Merenwijk.

De PvdA wil deze woonoverlast aanpakken en heeft hier ook al vaak aandacht voor gevraagd. Recentelijk nog met de invoering van beleidsregels bij nieuwe verkamerde woningen en de oproep tot meer handhaving bij meldingen van woonoverlast bij bestaande verkamerde woningen.

Ondanks herhaalde oproepen van de PvdA voor extra handhaving om woonoverlast door verkamering aan te pakken, is de reactie van het College B&W terughoudend. Het college geeft aan dat er weinig meldingen binnenkomen bij het gemeentelijke meldpunt en daarom extra handhaving niet nodig is. Het feit dat dit meldpunt niet werkt en bovendien onvindbaar is, zou er, wat betreft de PvdA, op kunnen duiden dat het niet-werkende meldpunt de reden van het gebrek aan meldingen bij de gemeente is.

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:

  • Bent u bekend dat het gemeentelijk meldpunt overlast niet werkt?
    • Zo ja, gaat u dit aanpassen? En op welke termijn?
    • Zo nee, waarom niet?
  • Kan het college B&W blijven volhouden dat, met dit niet-werkende meldpunt, er weinig meldingen binnenkomen bij de gemeente over woonoverlast?
  • Is het college B&W nu wel bereid om meer handhavers in te zetten op woonoverlast door verkamering?

Naast dat het meldpunt niet werkend is, is het bovendien onvindbaar. Via die zoekfunctie van de gemeente Leiden website alsmede via zoekmachines is het meldpunt moeilijk vindbaar.

Is het college B&W bereid om het meldpunt woonoverlast een prominentere plek, bijv. bij ‘melding openbare ruimte’,  te geven op de website Kan het college dit meldpunt woonoverlast beter onder aandacht brengen, met name in de wijken (Transvaal, Binnenstad, Haagwegkwartier, Merenwijk en Professoren- en Burgemeesterswijk) waar sprake is van veel woonoverlast door verkamering?

—–

Update: na de indiening van de schriftelijke vragen, en berichtgeving in het Leidsch Dagblad, is het meldpunt woonoverlast inmiddels hersteld. Indien u woonoverlast heeft, kunt u het meldpunt vinden via https://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/veiligheid-in-leiden/veilig-in-en-om-huis/ (onderaan de pagina ‘Meldpunt Woonoverlast’).

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters