Gemeenteraad stemt unaniem in met het initiatiefvoorstel van de PvdA

Door Suzanne van der Jagt op 10 juli 2020

Op 9 juli is het initiatiefvoorstel van de PvdA Leiden om schooluitval onder MBO-ers te verminderen met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. Dat betekent dat vanaf januari 2021 zal worden gestart met een pilot die bestaat uit twee delen. Enerzijds de inrichting van een digitaal platform waar jongeren informatie kunnen vinden over voortijdig schoolverlaten, (anoniem) vragen kunnen stellen en met elkaar in contact kunnen komen. Anderzijds de inzet van ervaringsdeskundigen met wie jongeren op een laagdrempelige manier hun zorgen kunnen bespreken. De PvdA is blij met deze uitkomst.

De afgelopen periode heb ik meerdere jongeren gesproken over hun ervaringen met schooluitval. Toen zij met hun studie begonnen, hadden ze geen van allen de intentie na verloop van tijd weer te stoppen of uit te vallen. Ergens tijdens hun studie kwam er een moment waarop het niet meer ging. Op dat soort momenten moeten we er voor hen zijn en ze dat steuntje in de rug geven dat zij nodig hebben om verder te kunnen met hun huidige of een andere opleiding. Met deze pilot willen we daar een bijdrage aan leveren.

We zullen ons als PvdA blijven inzetten voor deze jongeren. De voortgang van deze pilot en andere maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan,  zullen we nauwlettend volgen. Daarbij staat voor ons het bieden van voldoende uitdaging en perspectief aan deze jongeren centraal. We moeten ze de mogelijkheid geven hun talenten optimaal te benutten, zodat ook zij zeker zijn van een goede toekomst.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Ik zie in Leiden een mooie stad, met veel kansen en schoonheid, maar waar dit nog niet voor iedereen geldt. Met name voor jongeren en kinderen wil ik mij hard maken voor hun toekomst. Zij verdienen goed onderwijs, op elk vlak dat ze dat maar nodig hebben, en mooie kansen voor later. Denk daarbij aan

Meer over Suzanne van der Jagt