Door Binnenstad op 22 maart 2013

Goed nieuws: 217 studentenwoningen erbij!

5500 Woningen zijn er nodig om het tekort aan studentenwoningen op te lossen. Eind 2009 kocht SLS Wonen de grond en panden aan de Langebrug van de gemeente om daar een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van dit tekort. Vanavond sprak de raadscommissie Ruimte en Regio over de bouwplannen. Plannen die op ruime steun in de raad konden rekenen.

Verdeeld over een aantal gebouwen en met behoud van een deel van de huidige bebouwing – de restanten van de Petruskerk en de slangentoren – wil de studentenhuisvester 217 wooneenheden realiseren. In deze moeilijke tijd voor de sociale woningbouw een moedig en bewonderenswaardig voornemen. Het is verheugend om te zien dat SLS Wonen ook in deze tijd blijft bouwen aan de stad.

In een dichtbebouwde stad als Leiden leveren bouwplannen echter vaak veel bezwaren op. Zo ook hier. Met name de hoogte van de bebouwing en de toevoeging van een substantiële studentenpopulatie aan de wijk stuitte op bezwaren. Gezien de grote noodzaak om iets te doen aan het tekort aan studentenwoningen en de geringe mate waarin de normen uit het bestemmingsplan overschreden worden, konden wij instemmen met dit bouwplan. Met uitzondering van Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren vond dit plan steun bij alle partijen.

Grote angst voor de leefbaarheid van de wijk hebben wij niet. Ervaringen met vergelijkbare concentraties aan studenten geven daar geen aanleiding toe. Wel hebben wij de wijk en de SLS opgeroepen om, gezien de gevoelens en bezwaren, in overleg te blijven en een convvenant te sluiten om de leefbaarheid te garanderen. Dit instrument heeft ook aan de Morsweg, bij een vergelijkbaar project, naar tevredenheid gewerkt.

Kortom, goed nieuws voor de studentenhuisvesting in Leiden!

Binnenstad

Binnenstad

De Binnenstad is het hele gebied binnen de singels inclusief de directe omgeving van het Centraal Station. Er wonen ongeveer 20.000 Leidenaren. De binnenstad is een van de belangrijkste economische en culturele motoren van onze stad met verschillende (Rijks)musea, duizenden monumenten, het kernwinkelgbied en prachtige grachten. De binnenstad trekt bijna 1 miljoen toeristen per jaar

Meer over Binnenstad