Door Martijn Otten op 30 mei 2016

Goede kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

De afgelopen raadsvergadering heeft de raad ingestemd met een nieuw voorstel voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Kinderopvang in Leiden. De VVE is voornamelijk voor kinderen met een vroege onderwijs- of taalachterstand en de kinderopvang is voor alle kinderen. Voorheen was dit vooral voor kinderen wiens ouders allebei werkten, maar het kabinet heeft de regels wat aangepast, zodat ook ouders die niet werken hun kinderen naar de kinderopvang kunnen sturen. In Leiden komt nu een algemeen stelsel voor zowel VVE als kinderopvang die zo goed mogelijk is afgestemd met basisschool en wijk. Ook wordt het voor gezinnen die minder verdienen dan €80.000 goedkoper.

Mijn inzet in de commissievergadering ging over twee onderwerpen. Allereerst blijkt uit onderzoek dat kinderen het meeste leren als ze goede begeleiders hebben. Dit klinkt natuurlijk ook erg logisch, maar toch zijn er te vaak nog begeleiders die het Nederlands onvoldoende beheersen of pedagogisch niet goed geschoold zijn. Daarom is het vaak wenselijk om extra HBO-geschoolde begeleiders te hebben. Ik heb hier navraag naar gedaan en de situatie in Leiden lijkt goed, al houd ik dit komende maand scherp in de gaten als het Onderwijskansenbeleid wordt besproken.

“Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) heeft 61 beroepskrachten, daarvan zijn er 49 MBO-gekwalificeerd en 12 HBO-gekwalificeerd. Alle HBO-geschoolde medewerkers werken op een VVE-locatie. Naast vaste krachten, werkt SPL met 12 oproepkrachten. Hiervan zijn er 7 MBO-gekwalificeerd en 6 HBO-gekwalificeerd. In Leiden wordt op de VVE groepen al gewerkt met hbo-geschoolde coaches. Dit is een tijdelijke maatregel, die positief is geëvalueerd. Het vervolg hiervan zal afhangen van het toekomstige Onderwijskansenbeleid. Daarom is in de verordening hierover nu nog geen structurele keuze gemaakt.”

Een tweede onderwerp dat ik agendeerde is de spreiding van VVE-leerlingen. Leerlingen met een vroege taalachterstand, leren vaak het meest als ze opgroeien met andere leerlingen die de taal al beter spreken. Jammer genoeg zorgt segregatie er soms ook voor dat in bepaalde wijken er haast alleen VVE-leerlingen zijn en in andere alleen kinderen van hoogopgeleide ouders. Om dat te spreiden kun je bijvoorbeeld, zoals in Culemborg, een maximum aantal VVE-plaatsen per opvang afspreken, zodat deze ‘doelgroepkinderen’ automatisch over de stad verspreid worden. Wethouder Van Gelderen (SP) heeft daarop toegezegd dit voor mij te gaan onderzoeken.

Ten slotte nog een laatste succesje. Ik ergerde me eraan dat in de notitie van de gemeente alsmaar de term ‘leidsters’ gebruikte. De begeleider bij een VVE of kinderopvang kan zowel een man als een vrouw en ik vind dat we als gemeente gender-neutrale termen moeten gebruiken om uit te stralen dat deze begeleiders zowel man als vrouw kunnen zijn. De gemeente zal dit op mijn verzoek aanpassen.

Afgelopen week ook nog mooi nieuws uit Den Haag: 200 miljoen euro extra voor de kinderopvangtoeslag om het nog goedkoper te maken om je kind naar de kinderopvang te sturen. Verder is er op zaterdagochtend 4 juni (10:00-13:30) een open dag van SPL!

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik duo-raadslid en doe ik een Master Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik ook als Communicatiemedewerker van de Eerste Kamerfractie PvdA en heb ik in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA gezeten van 2015 tot 2017. Ik wil me net als de afgelopen jaren

Meer over Martijn Otten