Door Zuidwest op 1 november 2012

Groene golf op de Churchilllaan wel degelijk mogelijk

In tegenstelling tot wat de kop in het LD suggereerde, bestaat er een gerede kans dat de groene golf op de Churchilllaan er komt. Onderzoek over het hele traject Plesmanlaan – Lammenschansplein (N206) wees uit dat een netwerkregeling (slimmere groene golf over een langer traject) in de ochtendspits 18% en in de avondspits 9% tijdwinst en verbetering van luchtkwaliteit oplevert.

Na de presentatie van het onderzoek, dat ondergetekende vorig jaar bij de commissie L&B en de wethouder had afgedwongen, bleek na flink doorvragen dat de daluren niet waren onderzocht. Een groene golf tijdens die daluren zou desgevraagd flinke extra winst kunnen opleveren, zeker in combinatie met de netwerkregeling. Een flinke verbetering dus.

Boosdoener
Verder bleek een eventueel positief effect van de groene golf/netwerkregeling flink gehinderd te worden door de spitsdrukte op de Voorschoterweg. Deze weg was in het onderzoek niet meegenomen, omdat de drukte bij de Rooseveltstraat en op het Lammenschansplein te groot was. Dit zou eerst lokaal opgelost moeten worden.

Bypass
Nu verschijnen er de komende drie maanden twee onderzoeken. Een naar de bypass van de Rijnland Route, waar de oplossing voor het probleem Voorschoterweg/Lammenschansplein weleens in zou kunnen zitten. En een naar de aansluiting op de N11.

Voorstel
Daarom zijn wethouder Strijk en de commissie L&B akkoord gegaan met mijn voorstel om
– de groene golf/netwerkregeling van de N206 over 3 maanden te bekijken als de onderzoeksresultaten van de RLR-bypass/aansluiting N11 bekend zijn.
– in de tussentijd de daluren op de Churchilllaan te onderzoeken (kan flinke winst opleveren).
– met de provincie in de slag te gaan om de kosten (ergens tussen de 450.000 euro en de 1,2 miljoen) tenminste te delen.

De kop van het LD is dus een beetje erg voorbarig. Een groene golf in combinatie met een netwerkregeling is wel degelijk mogelijk.

Zuidwest

Zuidwest

De wijk Zuidwest grenst vrij dicht aan de binnenstad van Leiden, gescheiden door de spoorweg naar Utrecht. Zuidwest is grotendeels gebouwd in de jaren zestig met als basisgedachte de functiescheiding en het realiseren van licht, lucht en ruimte. Zuidwest bestaat uit vijf buurten: Haagwegkwartier, Boshuizen, Fortuinwijk, Gasthuiswijk en Vreewijk. Onze voorstellen uit 2014: Investeren in

Meer over Zuidwest