Door Bestuur op 28 november 2016

GroenLinks en PvdA Leiden organiseren Open Debatavond over Basisinkomen

De Leidse afdelingen van GroenLinks en de PvdA slaan de handen ineen. Samen organiseren zij op vrijdag 2 december een open debatavond over het basisinkomen. Gemeenten mogen sinds kort experimenteren met het basisinkomen. Moet Leiden dit ook gaan doen? De debatavond vindt plaats tussen 20 en 22 uur in De Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht, waar een panel van deskundigen over dit thema met elkaar en de zaal in gesprek gaat.

Onder andere SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt neemt deel aan het deskundigenpanel. Als Kamerlid heeft hij veelvuldig gewezen op de mogelijke negatieve effecten van het basisinkomen. Tegengas zal hij onder meer krijgen van Johan Luijendijk, de drijvende kracht achter het landelijke burgerinitiatief vóór een basisinkomen. Daarnaast neemt Lisa Westerveld zitting in het panel. Zij is namens GroenLinks raadslid in Nijmegen, waar zij aan de basis stond van een lokaal experiment met het basisinkomen.

Het panel zal met elkaar in gesprek gaan over de wenselijkheid van een (lokaal) basisinkomen. Want maakt een basisinkomen mensen bijvoorbeeld lui of biedt het hen juist de tijd voor andere activiteiten van maatschappelijke waarde, zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk? En is het basisinkomen eigenlijk wel betaalbaar? Of is het juist goed voor de economie, doordat mensen meer ruimte krijgen om te ondernemen en te innoveren? Na elke debatronde is er tijd voor vragen en discussiepunten vanuit de zaal.

De avond wordt rond 22 uur besloten met een reflectie op het debat door de Leidse raadsleden Ashley North (GroenLinks) en Anna van den Boogaard (PvdA). Daarna is er een borrel en de mogelijkheid om met elkaar verder te praten.

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur