Het Diamantplein, op naar een schitterende toekomst

Door Tiny Klever op 13 mei 2019

Een extra supermarkt in winkelcentrum Diamantplein, zorgen over hoogbouw, parkeeroverlast en de ontsluiting van de wijk. Dat zijn facetten van hun buurt die de bewoners van de Mors aan het hart gaan bleek afgelopen woensdagavond in de bomvolle Robijnhof.

Er staan in de omgeving van het Diamantplein drie grote ontwikkelingen te gebeuren. Winkelcentrum Diamantplein is dringend aan renovatie toe, er zijn plannen voor woningbouw op de locatie van het Denksportcentrum en het kantoorgebouw aan de Opaalstraat wordt gesloopt om plaats te maken voor zorg- en starterswoningen.

De aanwezige wijkbewoners zouden het liefst zien dat er een extra supermarkt in het winkelcentrum komt, maar opknappen van het Diamantplein is  voor hen nog belangrijker. Zij vinden, net als de PvdA, dat het winkelcentrum een fijne ontmoetingsplek voor (buurt)bewoners zou moeten zijn. Het vervallen gebouw is dat nu niet.

De aanwezigen zijn geen voorstander van hoogbouw en zijn bang dat de wind vrij spel zal hebben bij hoge flats. Als de diamant dan weer schittert (lees: het winkelcentrum is opgeknapt), is de kans dat de zetting de boel verpest. De wijkbewoners maken zich zorgen over parkeren en de overlast van verkeer. Zij waren blij met de verzekering van de gemeente dat de aantallen nieuwe bewoners door de gemeente meegenomen zijn in het binnenkort te verschijnen verkeerskundig onderzoek.

De PvdA heeft al eerder vragen gesteld over het Diamantplein en het college opgeroepen vaart te maken met het opkappen van het winkelcentrum. Uit gesprekken met ondernemers die er nu gevestigd zijn blijkt dat zij hun bedrijf niet meer fatsoenlijk kunnen uitoefenen. Wij willen ook dat de wijk een blauwe zone wordt, om te voorkomen dat mensen van buiten de stad hun auto op een gratis parkeerplek neerzetten en vervolgens de bus nemen om naar hun werk in de binnenstad te gaan. Deze maatregelen zullen het Diamantplein en de omgeving in hun oude glorie herstellen. Zo wordt het Diamantplein weer het hart van de wijk en de huiskamer van de buurt.

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever