Het MBO beter zichtbaar in Leiden Kennisstad

Door Tiny Klever op 24 september 2020

We willen we dat Leidenaren zeker kunnen zijn van goed werk waarmee ze een fatsoenlijk inkomen verdienen, nu en in de toekomst. Het grootste deel van onze bevolking heeft een praktische opleiding, waarmee we een schat aan kennis en ervaring in huis hebben.

De Universiteit Leiden, het LUMC, de Leidse Hogeschool en de gemeente hebben een aantal jaren geleden Leiden Kennisstad opgericht, met als doel de enorme hoeveelheid kennis die er in Leiden is uit te wisselen en beter toegankelijk te maken. De afgelopen jaren is Leiden Kennisstad met heel veel partijen in de stad gaan samenwerken, waaronder het MBO. Daar zijn we als PvdA heel blij mee. Wij denken dat die samenwerking deel uitmaakt van het succes van Leiden Kennisstad, omdat nu duidelijk wordt wat praktische opleidingen aan kennis bijdragen.

Het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad is bij uitstek geschikt om de nauwe band tussen theoretische en praktische kennis te realiseren en ook zichtbaar te maken. Die zichtbaarheid kan nog wel een stuk beter; in de nieuwsbrieven van Leiden Kennisstad in 2020 zijn in totaal 123 artikelen verschenen, waarvan er 4 over het MBO gingen en 19 over cultuur (ook een belangrijke partner binnen Leiden Kennisstad).

De PvdA vindt het belangrijk dat de bijdrage die de praktische geschoolden leveren aan Leiden Kennisstad, een banenmotor nu en in de toekomst, zichtbaarder wordt. Ik heb dit ingebracht in de gemeenteraad en het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Het College gaat er voor zorgen dat in nieuwsbrieven en andere communicatie over Leiden Kennisstad het MBO een meer prominente plek gaat innemen.

Nu wordt voor iedereen zichtbaar hoe belangrijk praktisch opgeleiden zijn voor kennisintensieve werkgelegenheid!

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever