Door Abdelhaq Jermoumi op 24 februari 2017

Iedereen behoort zich veilig te voelen

In de commissie van donderdag 23 februari bespraken wij de resultaten van een uitgevoerd onderzoek naar rechtsactivisme in Leiden en de regio. Directe aanleiding was de bezetting van de Moskee in Zuid-West in 2015. In de commissie vroegen wij ons toentertijd af hoe groot het fenomeen rechtsactivisme is in de stad. Samen met de politie en de gemeente is er een onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang. Er is cijfermatig onderzoek gedaan en er is gesproken met bewoners en organisaties in de stad.
De conclusie is dat het erop lijkt dat rechts-extremisme gelukkig niet groot is. Wel zijn er de afgelopen maanden rechts activistische activiteiten geweest. De impact op de groepen waartegen rechts radicalen zich richten is wel groot. Mensen voelen zich bedreigd in hun levensstijl en overtuiging. Gevolg is een grote inbreuk op het veiligheidsgevoel van Leidenaren.

De PvdA accepteert niet dat mensen zich onveilig voelen in de stad. Iedereen ongeacht ras, godsdienst, sexe of geaardheid behoort zich veilig te voelen in zijn leefomgeving.

Dhr Bouzzit kwam inspreken namens het Moskee Platform Leiden (3 aangesloten organisaties). Hij was blij met het uitgevoerde onderzoek maar gaf ons wel mee dat het gevoel er vaak alleen voor te staan in deze gure politieke tijd. Rond incidenten is er sprake van onrust onder hun bezoekers. Het aantal incidenten tegen gebedshuizen neemt helaas toe en juist hier verwachten zij ook een helpende hand en een luisterend oor van de lokale politiek. Er zijn binnen de Gemeente stappen gezet door middel van structureel overleg en het feit dat men elkaar bij incidenten snel weet te vinden, maar de stap naar een veilig gevoel is nog ver.

Het Leiden Panel en in de stadsenquête wordt er tegenwoordig ook gevraagd naar gevoelens van polarisatie. Dat is in principe goed, alleen denk ik dat de deelnemers in deze enquêtes niet representatief zijn voor de betrokken doelgroepen. Ik gaf de burgemeester ook mee om eens te gaan overleggen met zijn collega’s in Amsterdam en Rotterdam waar er erkend is dat het veiligheidsgevoel afneemt door de huidige incidenten en beleid is ontwikkeld.
Organisaties kunnen terugvallen op hulp en er wordt hard gewerkt aan een betere bewustwording van de huidige problemen onder inwoners maar ook de lokale politiek.

Minister Asscher heeft recent een Handreiking uitgegeven waar er wordt beschreven hoe Gemeente, politie en organisaties moeten omgaan met activistische incidenten. Een van de actiepunten is het opstellen van een goed actueel draaiboek zodat iedereen weet wat er moet gebeuren. De burgemeester heeft toegezegd dit te gaan opmaken. Ook zal burgemeester binnen 3 maanden met een notitie terugkomen naar aanleiding van zijn gesprekken in Amsterdam en Rotterdam.

Leiden is gelukkig een veilige stad. Wij kenden onze burgemeester al als iemand die zich het lot van alle Leidenaren aantrekt. Door de genomen stappen tijdens de commissie geven we hopelijk weer een goed signaal af naar alle bewoners. We willen iedereen serieus nemen en vooral veilig laten voelen.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Ik ben momenteel al raadslid in de Gemeente Leiden, waar ik me inzet voor leefbare, veilige en duurzame wijken. Ik heb me weer verkiesbaar gesteld, omdat deze prettige stad alles heeft en het een eer is om een volgende periode te mogen werken aan een sociale en sterke stad, waar plaats is voor iedereen.

Meer over Abdelhaq Jermoumi