Door Marc Newsome op 1 februari 2017

Ik wil dat mijn krant kan blijven blaffen!

Duo-raadslid Marc Newsome schreef de volgende brief naar het Leidsch Dagblad namens de PvdA Leiden.

Vorige week betrad president Trump voor het eerst het Witte Huis. Tegelijkertijd zette ik mijn eerste stappen in de gemeenteraad. Ik werd beëdigd als duo-raadslid voor de Partij van de Arbeid. In mijn werk als raadslid weet ik me gesteund door kritische journalisten die het werk van de raad, ambtenaren en het College van B&W op de voet volgen. Anders dan president Trump heb ik journalisten in hoog aanzien staan. Dankzij hun werk krijgen inwoners een onafhankelijk beeld van de Leidse politiek voorgeschoteld. En dat is belangrijk: juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor belangrijke dossiers, zoals de decentralisatie van de zorg, hebben we luid blaffende waakhonden van de democratie nodig.

Een van onze waakhonden is het Leidsch Dagblad. Maar als we niet uitkijken, blaft onze krant binnenkort veel minder hard. Eind 2016 maakte eigenaar Telegraaf Media Groep namelijk bekend flinke bezuinigingen te willen doorvoeren bij de regionale kranten. Het moederbedrijf wil een kwart van de journalisten ontslaan. Ik vind die bezuiniging veel te ver gaan. Door deze sanering zal de krant niet alleen veel minder goed de ontwikkelingen op het stadhuis kunnen volgen. Door de bezuiniging zal de hele krant in kwaliteit achteruitgaan. En dat terwijl we ons in Leiden juist gelukkig mogen prijzen met dagelijks nieuws uit de regio. Dankzij de bezuinigingsdrift van de Telegraaf Media Groep staat dat nu onder enorme druk. Ik vind dat kwalijk. Ik hoop dan ook dat de Telegraaf Media Groep afziet van de voorgenomen bezuiniging. Ik wil dat het Leidsch Dagblad kan blijven blaffen!

Marc Newsome

Marc Newsome

In 2007 kwam ik vanuit Zeeland naar Leiden om Geschiedenis te studeren. Al na één dag was ik stapelverliefd op onze stad. Ik heb een communicatiebaan in Amsterdam en trein elke dag heen en weer. Na een lange dag werken voelt het altijd fijn om terug in  Leiden te zijn. Ik vind de stille en

Meer over Marc Newsome